Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoen, Hege
dc.contributor.authorFremme, Heidi Magrethe
dc.date.accessioned2017-03-29T12:20:34Z
dc.date.available2017-03-29T12:20:34Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436216
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om avslutningsfasen i prosjekter og mer spesifikt om prosessen med overlevering av bolig fra utbygger til sluttkunde. Vi har sett på hvordan Heimdal Bolig AS gjennomfører sine overleveringer og prosessene som leder opp til denne fasen. Vi valgte å sette følgende problemstilling: «Hvordan gjennomføres overleveringsprosessen i Heimdal Bolig?». Som avgrensning på oppgaven valgte vi å fokusere ytterligere på dokumentasjon av prosessen, kompetanseoverføring og motivasjon. For å få svar på vår problemstilling og som struktur på oppgaven, har vi benyttet de 7 punktene i kapittel 12 fra «Project Management in Construction» av Dennis Lock. Et ekspertintervju med Ole Jonny Klakegg ved Faveo Prosjektledelse førte til at vi la til ytterligere to punkter i oppgaven. For innsamling av data valgte vi å benytte kvalitative dybdeintervjuer av de ansatte i Heimdal Bolig. Respondentene er henholdsvis prosjektledere og ansatte i kunde- og reklamasjonsavdelingen og 64% av de ansatte ble intervjuet. Vi fant at Heimdal Bolig benytter mye av den teorien som finnes på området. I all hovedsak dokumenteres resultater og viktige hendelser. De drar stor nytte av sjekklister når det kommer til HMS og overlevering av boliger. Når det gjelder prosesser og erfaringer fant vi ingen felles struktur for dokumentering av dette, så dersom mange av de ansatte velger å forlate bedriften vil erfaringer og mye kompetanse kunne gå tapt. Vi konkluderer med at måten Heimdal Bolig gjennomfører overleveringsprosessen på i dag, fungerer godt. Vi observerer at både ansatte og kunder opplever en positiv utvikling de siste årene og at sjekklister og rutiner er nøkkelen til en god overlevering. Bedriften bør derimot bli bedre på dokumentasjon av prosesser og erfaringer, de bør koble inn kundeavdelingen på et tidligere tidspunkt og gi kundene mer informasjon i produksjonsfasen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleOverleveringsprosessennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel