Show simple item record

dc.contributor.authorKristoffersen, Barbro
dc.contributor.authorHilmarsen, Gunn
dc.contributor.authorYtreeide, Christian Høydal
dc.date.accessioned2017-03-29T12:08:48Z
dc.date.available2017-03-29T12:08:48Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436207
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om samlokaliseringsprosjektet Østre Rosten 8, der de to bilfirmaene Motor-Trade og Prøven Bil har flyttet inn under samme tak. Dette prosjektet er unikt i norsk sammenheng i følge interessentene. I oppgaven har vi sett på prosjektets livsløpsmodell av Rolstadås et al. (2014), for å belyse vårt tema prosjektgjennomføring. Det ble valgt å skrive om prosjektets livsløpsmodell, da den er basert på moderne tenkning innenfor prosjektledelse, der beslutninger blir tatt ut fra hele prosjektets livsløp som også inkluderer driftsfasen. Vi endte opp med følgende problemstilling: ”Hvordan ble samlokaliseringsprosjektet til Motor-Trade og Prøven Bil gjennomført i forhold til prosjektets livsløpsmodell?”. Primær data til oppgaven ble frembrakt gjennom intervjuer med prosjekteiere og prosjektledere. Teorien til Rolstadås et al. (2014) er satt opp mot andre teoretikere innenfor prosjektledelsesfaget. Datamaterialet, drøftinger og konklusjon skal sammen med teorien kunne belyse gjennomføringen av samlokaliseringsprosjektet. I sonderingsstadiet ble prosjektleder utnevnt etter at styret i Motor-Trade fattet en beslutning om å flytte virksomheten fra Nardo. Kostnadsrammene i prosjektet ble basert på hva Motor-Trade og Prøven Bil var villige til å betale i husleie. En av grunnene til prosjektets suksess var at endringsordrene var ubetydelige gjennom hele prosjektet. Prosjektet ble levert på dagen, med 2% budsjettavvik og til avtalt kvalitet. Det har også vært et gjennomgående fokus fra prosjektleder på planlegging og drift i hele prosjektets livsløpsmodell. Siden bilanlegget kun har vært i drift i underkant av et år, har interessentene enda ikke sett det fulle resultatet av samlokaliseringen enda. Det konkluderes med at samlokaliseringsprosjektet var vellykket, og ble gjennomført i tråd med prosjektets livsløpsmodell.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectProsjektledelse
dc.titlePå rett vei med perfeksjonister bak rattetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record