Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWoll, Johanne Marie
dc.date.accessioned2017-02-01T16:21:55Z
dc.date.available2017-02-01T16:21:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429215
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractJeg har gjennom vinteren og våren 2016 fått lov å følge prosjektet ”Oslo kulturnatt”. Dette er et årlig arrangement i regi av kulturetaten i Oslo kommune, og dette er Norges største endagsfestival med flere enn 170 forskjellige kulturarenaer. Jeg har fulgt prosjektet gjennom flere private møter med prosjektleder, samt møter jeg har fått observere mellom prosjektleder og mulige deltagere i prosjektet, med designere angående ny nettside, samt med grafiker angående det trykte programmet. Jeg har også fått tilgang til det trykte programmet fra tidligere år, spørreundersøkelser og tilbakemeldinger som er mottatt etter arrangementet i 2015, samt evalueringen som ble gjort da. Det som gjorde dette så interessant for meg, var at prosjektleder her jobber alene med et komplisert prosjekt, og jeg fikk dermed muligheten til å fokusere oppgaven min rundt et felt som er meget fasinerende for meg, selvledelse. Jeg kunne også se nærmere på hvilke personlighetstrekk som kan være nyttige hos prosjektledere. Jeg landet til slutt på følgende problemstilling: ”Hvordan kan prosjektleder i Oslo kulturnatt gjøre bruk av selvledelse og signaturstyrker for å oppnå bedre styring med prosjektet?” Teoridelen min inneholder temaene ledelse og ledelsesformer, prosjektstyring og kommunikasjon samt positiv psykologi og signaturstyrker. Jeg har foretatt dybdeintervju med prosjektleder i Oslo kulturnatt og utført en personlighetstest på henne for å fastslå hennes mest fremtredende signaturstyrker. I analysedelen setter jeg funnene derifra opp mot teorien, og drøfter disse grundig som svar på problemstillingen jeg valgte før jeg kommer med en konklusjon. Kort oppsummert kom jeg frem til at prosjektleder i Oslo kulturnatt kan bedre styringen av prosjektet gjennom å aktivt jobbe med selvledelsesstrategier, samt utvikle sine signaturstyrker. Begge vil kunne bidra til økt effektivitet, økt måloppnåelse og økt arbeidsgledenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleBachelor i Prosjektledelsenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel