Show simple item record

dc.contributor.authorSkarbø, Lene
dc.date.accessioned2017-02-01T16:10:53Z
dc.date.available2017-02-01T16:10:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429212
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractI et stadig mer konkurranseutsatt og uforutsigbart marked gjennomfører organisasjoner ulike strategier for å tilpasse seg de endrede forholdene slik at konkurransedyktigheten opprettholdes. Disse tilpasningsstrategiene går ofte ut på å kutte kostnader og da gjerne i form av omstruktureringer og/eller nedbemanninger. Disse strategiene har en ting felles: de utsetter arbeidstakerne for følelser av uvisshet og jobbusikkerhet. Hovedformålet med denne oppgaven var å øke forståelsen rundt fenomenet jobbusikkerhet og dets ulike konsekvenser. Målet med undersøkelsen var derfor å se på sammenhenger mellom jobbusikkerhet og tre sentrale jobbholdninger. Disse var jobbtilfredshet, affektiv organisasjonsforpliktelse og turnoverintensjon. Definisjonen av jobbusikkerhet som er lagt til grunn i denne oppgaven bygger på tre fundament: (1) det er en subjektiv opplevelse, (2) opplevelsen av jobbusikkerhet innebærer usikkerhet om framtiden, og (3) det utløser tvil rundt videreføring av jobben som sådan. Utgangspunktet er med andre ord at jobbusikkerhet beskrives som en generell bekymring. I den forbindelse ble en global tilnærming av fenomenet valgt. Spørreundersøkelsen, som dannet grunnlaget for analysene, ble gjennomført i en bedrift som undergår både nedskjæringer og organisatoriske endringer. Det kom inn 255 gyldige svar, noe som tilsvarer en svarprosent på 21,25 prosent. Resultatene fra analysene indikerer at jobbusikkerhet er negativt relatert til holdningene jobbtilfredshet og organisasjonsforpliktelse, og positivt relatert til turnoverintensjon. Regresjonsanalysene går i retning av at jobbusikkerhet har en noe sterkere sammenheng med turnoverintensjon, sammenlignet med de to andre holdningsvariablene. Alle jobbholdningene ble imidlertid funnet signifikante i relasjonen til jobbusikkerhet. Dette gir derfor grunnlag til å tro på sammenhengene som er funnet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectHRMnb_NO
dc.subjecthuman resource managementnb_NO
dc.titleKonsekvenser av jobbusikkerhet. En analyse av forholdet mellom opplevd jobbusikkerhet og konsekvenser på holdninger.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record