Show simple item record

dc.contributor.authorToft, Tina Marie Berg
dc.contributor.authorÅteigen, Mari Tveide
dc.contributor.authorKrav, Cathrine
dc.date.accessioned2017-02-01T15:58:01Z
dc.date.available2017-02-01T15:58:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429209
dc.descriptionBacheloroppgave i Merkevarestrategi fra Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractI Bacheloroppgaven er merkevarestrategien innholdsmarkedsføring valgt, hvor casene Gilde oppskriftshefter, Team Coop og Forsvaret er benyttet for å belyse funn. Innholdsmarkedsføring er forenklet en vedvarende markedsføringsform, som skal tiltrekke kunder med godt innhold, for påvirkning til atferd. Vi har lagt til grunn at forbrukeren ikke trenger å vite hva innholdsmarkedsføring er, bare de opplever effekten, som vi konkluderte med i fordypningsoppgaven, høsten 2015. Hensikten med oppgaven er å kartlegge forskjeller og tydeliggjøre påvirkning av innholdsmarkedsføring. Derfor har vi utarbeidet følgende problemstilling: “På hvilken måte kan innholdsmarkedsføring påvirke en forbruker som ikke forstår strategiens betydning?” Kvalitative og kvantitative undersøkelser er gjennomført, for å legge grunnlag til analyse og konklusjon, for å besvare problemstillingen. I undersøkelsene ble ikkesannsynlighetsutvalg benyttet, derfor kan ikke funnene generaliseres. Resultatene anses likevel holdbare og brukes i oppgaven. Seks dybdeintervjuer og syv ekspertintervjuer ble gjennomført, som grunnlag for spørreskjemaet. Hvor 252 respondenter gjennomførte undersøkelsen, i aldersgruppene 18-30, 31-50 og 51- 80 år, som i analysen betegnes etableringsfasen, etablerte og godt etablerte. Godt innhold til definerte målgrupper i riktig kanal, er vesentlig i innholdsmarkedsføring, for påvirkning av forbruker. Hvor faktorene unikt, verdi og gi noe ekstra, samt relevans, troverdighet og engasjement er lagt stor vekt på. Sentrale funn viser at forbrukere har høyere troverdighet til bruk av innholdsmarkedsføring, enn tradisjonell markedsføring og strategien skiller seg fra andre typer markedsføring. Dette belyses gjennom caset Forsvaret. Imidlertid er forbrukeren ikke oppmerksom på merking, derfor må en ikke lure forbrukeren, som kan medføre redusert tillit. Dette er problematisk, ettersom troverdighet er den viktigste attributten på nettside og TV. Skjult salg er også sentralt i innholdsmarkedsføring, hvor overraskende funn viser at målgruppene etableringsfasen og godt etablerte, ønsker opplyst pris i matoppskriftshefter. Resultater viser også at bedrifter må påvirke kunder som har interesse for deres produkter, som belyses gjennom caset Team Coop. Overnevnte funn må ses i sammenheng, for å oppnå størst påvirkning med innholdsmarkedsføring, selv om forbrukeren ikke forstår strategiens betydning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectmerkevarestrateginb_NO
dc.titleInnholdsmarkedsføringnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record