Show simple item record

dc.contributor.authorEgge, Håkon Edland
dc.date.accessioned2017-01-31T13:40:17Z
dc.date.available2017-01-31T13:40:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429061
dc.descriptionBacheloroppgave i Logistikkledelse / Supply Chain Management fra Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractDenne besvarelsen er skrevet i samarbeid med WilNor Governmental Services i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA som avsluttende oppgave i BST – 1704 Logistikkledelse. Hensikten med oppgaven har vært å gjøre en jobb for Wilh. Wilhelmsen i forbindelse med at de har inngått en avtale med Forsvaret om levering av logistikktjenester. Oppgaven går ut på å lage en modell for vurdering og valg av havn. Modellen skal være et hjelpemiddel i planleggingen for å minske risikoen og sikre god kvalitet på leveransene. Problemstillingen for oppgaver er å «utvikle en modell for vurdering og valg av havn gitt fysiske egenskaper og begrensninger». Besvarelsen er delt inn i fire deler; innledning, teori, metode og analyse med modellen vedlagt. Innledningen gir jeg en kort beskrivelse av shippingbransjen, Wilh. Wilhelmsen med datterselskaper og forsvarets logistikkorganisasjon. Her redegjør jeg for bakgrunnen og begrunnelsen for oppgaven, mandatet fra Wilhelmsen og rammene og begrensningene for gjennomføringen. Begrensningene setter rammen for oppgaven og modellens omfang. Innledningsvis gis en definisjon av bruksområdet for modellen. Teoridelen er en sammenfatning av det teoretiske grunnlaget for oppgaven. For denne oppgaven har det vært relevant å trekke frem teorier fra logistikk og prosjektledelse. Teori om prosjektledelse er sentralt for oppgaven. Jeg redegjør også for seg erfaringsbasert kunnskap om kriseledelse og nødhjelpslogistikk for å trekke linjer til behovene for omstilling ved prosjektlogistikk. I metodedelen redegjør jeg for fremgangsmåten som er brukt for å lage modellen, blant annet valg av metoder for innhenting av data og redegjørelse for hvordan jeg har gått frem for å utvikle. Jeg beskriver her hvordan dataene er innhentet og hvordan de er tolket for å gjøre det mulig å integrere dem i en modell. I siste del av oppgaven redegjør jeg for hvordan modellen fungerer rent teknisk. Jeg drøfter hvordan modellen kan bidra til effektivisering av planleggingsfasen og sikre kvaliteten på leveransene. Her forklares innholdet i modellen på bakgrunn av datastrukturering, brukergrensesnitt og funksjonalitet. Jeg kommer tilbake til virkningen av en slik modell ovenfor Wilh. Wilhelmsen, FLO og andre interessenter med tanke på integrering og effektivisering av planleggingsfasen. Avslutningsvis tar jeg et skritt tilbake for å se på modellen i et fremtidig aspekt med tanke på vedlikehold og ansvarlig bruk av modellen. Her ligger også et avsnitt med kritikk av oppgaven og en fremleggelse av utfordringene ved bruk av modellen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectlogistikkledelsenb_NO
dc.subjectsupply chain managementnb_NO
dc.subjectWilh. Wilhelmsennb_NO
dc.titleBacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Managementnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record