Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Katarina
dc.date.accessioned2017-01-26T14:15:43Z
dc.date.available2017-01-26T14:15:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2428681
dc.descriptionBacheloroppgave i Merkevarestrategi fra Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractProduktplassering er en strategi i vekst, men kan allikevel sies å ha eksistert i lang tid. Forskjellen er at vi i dag ser nye metoder og former av strategien, dette på bakgrunn av digitalisering og stadig økning i nyere medier og underholdningsmuligheter. Samtidig har produktplassering blitt mer regulert og det finnes i dag klare retningslinjer og krav for hvordan strategien skal gjennomføres. Med forskning i form av ekspertintervju, fokusgrupper, spørreundersøkelse og eksterne kilder er det meningen at denne oppgaven skal gi svar på følgende problemsstilling: Hvilke effekter har produktplassering på forbruker og en merkevares omdømme? Som grunnlag for å besvare problemsstillingen ble det i startfasen foretatt litteratursøk og innhenting av aktuelt teoretisk stoff. Ettersom pensum dekker relativt lite når det kommer til produktplassering, har jeg benyttet meg av andre skrevne bøker, artikler og tidligere bacheloroppgaver i stor grad. I tillegg fikk jeg mye teoretisk kunnskap gjennom samtalene jeg hadde med TV2. Når det kommer til metodedelen av oppgaven består den kvalitative undersøkelsen av et ekspertintervju av Espen Barås Bye fra TV2 og to fokusgrupper, den ene med 6 respondenter og den andre med 7. Fokusgruppene i den kvalitative undersøkelsen er avdekket gjennom et casestudie på bakgrunn av samarbeid med TV2; ”Det er lov å være blid” med Else Kåss Furuseth med produktplassering av merkevaren Haribo. Den kvantitative spørreundersøkelsen dekker et større området og innebærer spørsmål rundt produktplassering på TV2 generelt. Undersøkelsen er besvart av 177 respondenter. Resultatene både fra den kvalitative og kvantitative undersøkelsen viser at det foreligger en form for likegyldighet rundt produktplassering og strategiens effekter. Det er allikevel gjennomgående at påvirkningen er mer positiv enn negativ. Videre er det interessant å se at respondentene mener at andre påvirkes av produktplassering i større grad enn en selv. På bakgrunn av resultater og teoretisk forankring kan det samtidig se ut til at produktplasseringens effekter på forbruker i stor grad skjer i underbevisstheten. Med økning i digitalisering og sosiale medier kan vi anta at effekter på kjennskap, holdning og atferd spres og deles desto hurtigere i årene fremover. Dette gjør merkevarer mer sårbare og produktplassering som strategi må nøye planlegges for å oppnå positive effekter på forbruker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectmerkevarestrateginb_NO
dc.titleProduktplasseringens påvirkning på forbruker og en merkevares omdømme avdekket gjennom et casestudienb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record