Show simple item record

dc.contributor.authorHermanrud, Simern
dc.contributor.authorMoksnes, Kunt Andre Tufteland
dc.contributor.authorStrømsjordet, Nina
dc.date.accessioned2016-03-01T13:47:10Z
dc.date.available2016-03-01T13:47:10Z
dc.date.issued2016-03-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2381107
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractTemaet for denne bacheloroppgaven i BTH2532 omhandler kunnskap, læring og kompetanseoverføring hvor den avgrensende problemstilling er: ”Hvordan håndteres kompetanseoverføring i og mellom prosjekter i NCC”. Vi ønsker med denne problemstillingen å belyse faktorer som kan påvirke kompetanseoverføringen, samt se på hvordan overføringen foregår i praksis. For å sammenligne teori mot praksis, har vi brukt doktoravhandlingen til Ekambaram (2008) ”The role of knowledge transfer in reducing reinventing of the wheel in project organization”. Han tar for seg tre perspektiver, informasjonsperspektivet, atferdsperspektivet og systemperspektivet som beskriver forskjellige aspekter av en kompetanseoverføringsprosess. Siden kompetanseoverføring er et komplekst tema var vi nødt til å bruke en kvalitativ metode for å få større innsikt. Vi gjennomførte 6 dybdeintervjuer i NCC med respondenter fra forskjellige ansvarsområder i bedriften. Gjennom metoden tilegnet vi oss kunnskap om hvordan systemene til NCC er i dag. Kompetanseoverførings arenaene til NCC er prosjektstudio, enkeltpersoners kunnskap, evalueringsskjemaet og andre nettbaserte arenaer. Vi valgte å fokusere på de tre førstnevnte metodene. NCC Construction, som vi tar for oss i oppgaven, har hovedfokus på bygg og anlegg, hvor anleggsprosjektene omhandler vei, jernbane, tunneler og industri. NCC Construction er et datterselskap av NCC AB, som er ett av Nord-Europas ledene selskaper innen bygg og eiendomsutvikling. Gjennom relevant teori knyttet til temaet og doktorgradsavhandlingen til Ekambaram (2008) har vi drøftet teori mot praksis. Under observasjonene ble det identifisert noen gode arenaer hvor kompetanseoverføringen fremmes, men også noen utfordringer bedriften står ovenfor. Prosjektstudio som brukes under prosjekteringen, er en arena hvor kompetanse fremmes og personlighetsforskjeller viskes bort. Denne stimulerer til god læring for bedriften. Vi har sett at bedriften sitter på mye intellektuell kapital og kan være utfordrende å føre videre. Ved diskusjon oftere i større grupper, med flere ledd inkludert vil kompetanseoverføring bli satt i fokus og kompetansen i bedriften kan øke. Videre fant vi ut at kompetanseoverføring i hovedsak ble overført muntlig, hvor de ansatte selv var ansvarlig for tilegnelse av kunnskap. NCC la til rette for at kompetanseoverføringen i oppstartsfasen av et prosjekt ble gjort gjennom møter og direkte spørsmål. Spørsmål var rettet til det relevante problemet prosjektdeltageren stod ovenfor. Evalueringsskjemaet kan bidra til en bedre forståelse av tidligere eksisterende kunnskap. Vi kom frem til at ledelsen burde legge større vekt på bruken av evalueringsskjema i starten av et prosjekt. Dette vil kunne øke hver enkelt prosjektdeltagers forståelse i startfasen. Til slutt, gjennom hovedkonklusjonen, svarte vi på problemstillingen ved hjelp av hovedmodellen. Her påpeker vi viktigheten av prosjektstudio og økt fokus på prosessene som allerede finnes. Dette kan bidra til større helhetlig forståelse av eksisterende kunnskap i bedriften, samt minske gjenoppfinnelsen av hjulet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleEffekten av felles forståelsenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record