Show simple item record

dc.contributor.authorReiel-Heggedal, Tom
dc.contributor.authorMoen, Espen R.
dc.contributor.authorRiis, Christian
dc.date.accessioned2014-12-19T09:36:38Z
dc.date.available2014-12-19T09:36:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1891-599X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/227915
dc.description.abstractRapporten drøfter og beregner de samfunnsøkonomiske virkningene av en fergefri veiforbindelse E-39 fra Stavanger til Bergen. Det er to strekninger med to nye forbindelsespunkter som blir gjenstand for analyse. Den første strekningen er Stavanger- Haugesund, der nåværende ferge over Boknafjorden erstattes av tunnelforbindelse. Den andre strekningen er Stord-Bergen der fergen over Bjørnefjorden erstattes med broforbindelse. De nye forbindelsene evalueres hver for seg i et konsistent kost-nytte rammeverk. I analysen inkluderer vi både de direkte nytte- og kostnadseffektene, som tidsbesparelser og investeringskostnader, samtidig som vi inkluderer avledete virkninger forbundet med at økt integrasjon tenderer til å øke produktiviteten i markedene. Det viktige nye bidraget i vår analyse er analysen av agglomerasjonsgevinstene forbundet med økt integrasjon av markeder. Når det gjelder de direkte nytte- og kostnadsvirkningene benytter vi etablert metodikk, slik de er beskrevet i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser. For agglomerasjonseffektene baserer vi oss på en etter hvert rik litteratur2. Denne drøfter teoretisk de ulike mekanismene som genererer produktivitetsgevinster av integrasjon, og empirisk anslår størrelsesorden på effektene. Vi bidrar ikke med en selvstendig empirisk analyse, men benytter estimater som er dokumentert i kvalifiserte og kjente arbeider. Disse integreres i et modellverktøy som korrigerer for at veiinvesteringer reduserer den effektive avstanden mellom befolkningskonsentrasjoner, uten at det medfører full integrasjon. Vi gjennomfører en hovedanalyse som suppleres med en alternativ beregning. I hovedanalysen legger vi til grunn anslag for trafikkveksten utført i analyser av Transportøkonomisk institutt. I den alternative beregningen benyttes noen alternative anslag gitt fra Statens vegvesen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.relation.ispartofseriesCREAM Publications;2/2014
dc.titleSamfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergennb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.source.pagenumber34 sidernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record