Recent Submissions

 • Bayes-Nash Equilibria in Generalized Second Price Auctions with Allocative Externalities 

  Lu, Zongwei; Riis, Christian (CREAM Publications;1/2016, Working paper, 2016)
  In this paper, we investigate an incomplete information model of generalized second price auctions with allocative externalities originating from the heterogeneous match rates of bidders. A novel feature of our model is ...
 • Arbeidstilbudsmodell 

  Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications; 3/2015, Working paper, 2015)
  Dette modellnotatet presenterer prinsippene for beregning av arbeidsmarkedsvirkninger i merverdianalyser av samferdselsinvesteringer.
 • Agglomerasjonsmodell 

  Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2015, Working paper, 2015)
  Agglomerasjonsffekter en samlebetegnelse for svært ulike mekanismer som har det til felles at de stimuleres av økt befolkningstetthet. Det er grunn til å tro at infrastrukturinvesteringer som knytter befolkningskonsentrasjoner ...
 • All pay auctions with certain and uncertain prizes - a comment 

  Riis, Christian (CREAM Publications;1/2015, Working paper, 2015)
  In the important contribution "All pay auctions with certain and uncertain prizes" published in Games and Economic Behavior May 2014, Minchuk and and Sela analyze an all pay auction with multiple prizes. The specific feature ...
 • Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen 

  Reiel-Heggedal, Tom; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2014, Working paper, 2014)
  Rapporten drøfter og beregner de samfunnsøkonomiske virkningene av en fergefri veiforbindelse E-39 fra Stavanger til Bergen. Det er to strekninger med to nye forbindelsespunkter som blir gjenstand for analyse. Den første ...
 • Konkurranse, regulering og produktivitetsutvikling: generell forståelse og norske problemstillinger 

  Riis, Christian (CREAM Publications;1/2014, Working paper, 2014)
  Hvorvidt markedskonkurranse er en kime til, eller en hemsko for innovasjon, har vært gjenstand for diskusjon og uenighet i økonomifaget i mange år. Hvilket perspektiv en her legger til grunn, får stor betydning for ...
 • "Just Google it": Forecasting Norwegian unemployment figures with web queries 

  Anvik, Christian; Gjelstad, Kristoffer (CREAM Publications;11/2010, Working paper, 2010)
  This thesis explores whether online search queries, represented by Google search queries, contain information useful in forecasting short term unemployment figures in Norway or not. Based on earlier work utilizing online ...
 • Competition with local network externalities 

  Fjeldstad, Øystein D.; Riis, Christian; Moen, Espen R. (CREAM Publications;10/2010, Working paper, 2010)
  Local network externalities are present when the utility of buying from a firm not only depends on the number of other customers (global network externalities), but also on their identity and / or characteristics. We ...
 • Ongoing quest for QWERTY 

  Heggedal, Tom-Reiel; Helland, Leif (CREAM Publications;1/2012, Working paper, 2012)
  First, we replicate the remarkable result of Hossain & Morgan (AER 2009), in which subjects in an experimental market tip almost perfectly to the superior platform even if an inferior platform enjoys initial monopoly. Next, ...
 • The economic impacts of compatibility standards: The case of Office Open XML 

  Burud, Ellen; Flaaten, Karoline (CREAM Publications;8/2010, Working paper, 2010)
 • Efficient Exclusion 

  Riis, Christian; Moen, Espen R. (CREAM Publications; 9/2010, Working paper, 2010)
  In their influential paper, Aghion and Bolton (1987) argue that a buyer and a seller may agree on high liquidation damages in order to extract rents from future suppliers. As this may distort future trade, it may be socially ...
 • The R&D of Norwegian Firms: an Empirical Analysis 

  Manganelli, Anton Giulio (CREAM Publications;5/2010, Working paper, 2010)
  This thesis aims at investigating the determinants and the effects of R&D investments in a panel data of Norwegian medium and large firms from year 1995 to 2005. There is evidence of cash constraints in the R&D expenditures, ...
 • Konkurranse for innovasjon 

  Dalen, Dag Morten; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2010, Working paper, 2010)
  Konkurransepolitikkens målsetning er å legge til rette for velfungerende konkurranse i markedene for på den måten å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Samfunnsøkonomisk effektivitet vedrører optimal utnyttelse ...
 • R&D and productivity: A firm level investigation of the Norwegian manufacturing industry 

  Moen, Martin Styrmoe; Burchardt, Stine Marguerite (CREAM Publications;6/2010, Working paper, 2010)
  For centuries researchers have grappled with the question: What drives technological progress which in turn powers the all important aggregated growth of the economy? We argue that this question is interesting because it ...
 • Entrepreneurship: Origins and Returns 

  Berglann, Helge; R. Moen, Espen R.; Røed, Knut; Skogstrøm, Jens Fredrik (CREAM Publications;7/2010, Working paper, 2010)
  We examine the origins and outcome of entrepreneurship on the basis of exceptionally comprehensive Norwegian matched worker-firm-owner data. In contrast to most existing studies, our notion of entrepreneurship not only ...
 • Regulering av fjernvarme 

  Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;3/2010, Working paper, 2010)
  I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfra ...
 • Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse 

  Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R. (CREAM Publications;4/2010, Working paper, 2010)
  Borgerlønn har hatt en rekke talsmenn blant filosofer, samfunnsvitere og politikere, som med ulike begrunnelser og politisk ståsted har tatt til orde for ordninger som skal sikre alle en viss minsteinntekt. I alle ...
 • Incentives in Competitive Search 

  Moen, Espen R.; Rosén, Åsa (CREAM Publications;1/2010, Working paper, 2010)
  This paper proposes a labor market model with job search frictions where workers have private information on match quality and e¤ort. Firms use wage contracts to motivate workers. In addition, wages are also used to ...