Show simple item record

dc.contributor.authorBjørge, Ronny
dc.date.accessioned2014-09-10T10:16:40Z
dc.date.available2014-09-10T10:16:40Z
dc.date.issued2014-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219248
dc.descriptionBacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractOppbygning: I del 1 av teori kapitelet ser vi nærmere på relevante motivasjonsteorier. Teoriene herfra blir benyttet til og lage et forskningsopplegg som består av en kvantitativ spørreundersøkelse og en kvalitativ intervju runde. Variablene herfra er i stor grad bygd ut i fra en forskningsrapport som heter: «The Job Diagnostics Survey» av Hackman og Oldham,1974. Disse Men er også influert av nyere forskning. Variablene presenteres og operasjonaliseres i drøftings kapittelet, sammen med de viktigste kommentarene innenfor hvert felt. I del 2 av teori kapitelet vil vi se nærmere på en forskningsrapport fra The Aberdeen Group, hvor de går gjennom de sterkeste motivasjonsdriverne i de store salgsorganisasjonene ute i Europa. Disse motivasjonsdriverne prøver jeg så å knytte opp mot variablene vi har fått målt via forskningsopplegget, dette skjer i drøftingskapittelet Metodekapittelet går igjennom det teoretiske grunnlaget for forskningsprosessen og forklarer hvordan dette er bygd opp. I Drøftingskapittelet forsøker vi å knyte sammen alle trådene og komme til fornuftige og godt gjennomtenkte anbefalinger for å bedre motivasjonen i salgsgruppen basert på teorien i kapittel 1. Denne bacheloroppgaven er altså i all hovedsak delt opp i 4 hoveddeler; 1. Generelle motivasjonsteorier 2. Motivasjonsdrivere 3. Metodekapittel 4. Drøftingskapittelnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsalgsledelse
dc.titleHvordan bedre motivasjonen i salgsgruppen til Info Consensusnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record