Show simple item record

dc.contributor.authorRingseth, Sebastian
dc.contributor.authorBrott, Kristine Johanne
dc.contributor.authorOrekåsa, Sondre
dc.date.accessioned2014-09-09T13:53:17Z
dc.date.available2014-09-09T13:53:17Z
dc.date.issued2014-09-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219197
dc.descriptionBacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractI valget av tema og problemstilling for oppgaven ligger en målsetning om å hjelpe en bedrift ved å kartlegge muligheter og utfordringer knyttet opp mot verdiskapning ved et lederskifte. Gjennom å benytte relevant teori koblet opp til bedriften tar vi opp hovedområdene: styret, ledelse, endring og rekruttering. Til å belyse disse hovedområdene har vi brukt kvalitativ metode for datainnsamling. Med bakgrunn av dataene vi har fremskaffet belyser vi hvordan hovedområdene blir ivaretatt i virksomheten. Analysen som ble foretatt avdekket utfordringer og muligheter for å skape merverdi gjennom et lederskifte. De kvalitative undersøkelsene er gjennomført gjennom dybdeintervju av eier/daglig leder/styreleder, to av fire ansatte og en kunde. Med hensyn til oppgavens begrensninger i både tid og omfang har vi valgt å gjøre visse avgrensninger i forhold til valg av både metode og problemstilling. Oppgaven tar i hovedsak utgangspunkt i de interne forholdene mens den i begrenset grad omhandler de eksterne forhold som kunder og økning av kundemassen. Funnene som har blitt avdekket er tydelige og klare sett opp imot undersøkelse og teori. Våre funn indikerer endringsvillighet og et klart forbedringspotensial av både styrets arbeidsform og funksjon og ledelsen i bedriften. Avslutningsvis gir vi anbefalinger for å starte en endringsprosess for å skape merverdi i selskapet. Vi har i våre anbefalinger gått nøye gjennom hvilke kritiske suksessfaktorer som må til for å gjennomføre en vellykket endring. Videre har vi også kort behandlet hindringer ved gjennomføringsprosessen av anbefalingene vi har kommet med.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbedriftsutvikling SMB små og mellomstore bedrifter
dc.titleEndring og verdinb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record