• Avisenes utvikling i et publikumsperspektiv 

   Wilberg, Erik (Journal article, 2015)
   Avisene trykt på papir har hatt en sterk nedgang i lengre tid. Men på noen områder er avisene fremdeles sterke. Det gjelder spesielt de lokale nyheter. Samtidig ser vi at avisenes lesere tar til seg de nye digitale mediene, ...
  • Editor, executive and entrepreneur: strategic paradoxes in the digital age 

   Lillegraven, Tor-Bøe; Wilberg, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   To survive in today’s increasingly complex business environments, firms must embrace strategic paradoxes: contradictory yet interrelated objectives that persist over time. This can be one of toughest of all leadership ...
  • Large classes: Better results with blended learning 

   Wilberg, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This study shows that adding blended learning elements in a large classroom course has a positive impact on students’ perception of the course, which leads to better course evaluations as well as betterlearning results. ...
  • Media role in white-collar crime detection in Norway 

   Wilberg, Erik; Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   In an empirical study of white-collar criminals in Norway, 80 out of 305 convicted criminals were detected by the media. This paper presents results from the study, and discusses media role in white-collar crime detection. ...
  • Mediebarometer 2019 Befolkningens mediebruk på kjønn og alder 

   Wilberg, Erik (Research report, 2019)
   Den er foretatt som webintervju i uke 32 i 2019, på et landsrepresentativt materiale med 1009 respondenter.
  • Mediepreferanser 2011 til 2022 

   Wilberg, Erik (Research report, 2022)
   Denne rapporten tar for seg medieutviklingen i et langsiktig perspektiv. Vi har ganske gode målinger for hvordan mediepreferansene har endret seg over det siste tiåret, og det er vel ingen overraskelse i det faktum at den ...
  • Redaktører i Omstilling: Faktorer som påvirker et høyt jobbengasjement 

   Wilberg, Erik; Matthiesen, Stig Berge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Norske redaktører er stort sett tilfreds med og er engasjert i jobben, men kjenner større usikkerhet i den digitale verden. Vår spørreskjemaundersøkelse til redaktørene i norske mediehus belyser ulike hendelser i utviklingen ...
  • Redaktører og endringstrykk: Om koblingen mellom arbeidsmiljø, omstillinger og gjennomtrekk 

   Matthiesen, Stig Berge; Wilberg, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Mediebransjen er i stor endring. Dette er noe lederne i mediehusene kjenner på, ikke minst redaktørene. Kan all turbulensen rundt endring slite slik på redaktørene at de vurderer stillingen sin? Denne artikkelen tar opp ...
  • Snap eller papiravis? Mediebruk i livets ulike faser 

   Wilberg, Erik (Research report, 2019)
   I denne rapporten kan vi se hvordan mediebruken varierer med et begrep for livssyklus – fra enslige uten familie, via barnefamilier og opp til seniorer. I noen grad har dette selvfølgelig med alder å gjøre – men ikke fullt ...
  • Strukturforandringer i medienorge 

   Wilberg, Erik (Journal article, 2015)
   Medielandskapet har gjennomgått dramatiske endringer det siste tiåret, og er fortsatt inne i den største omstilling noensinne. Utviklingen av internett som distribusjonsform har snudd opp ned på den tradisjonelle ...
  • Student life in Covid-19 times - a longitudinal study 

   Wilberg, Erik (Research report, 2021)
   This study is on how business school students at BI Norwegian Business School – campus Bergen have lived and studied through the pandemic of 2020 and 2021. We have surveyed the students twice – the first time in May 2020, ...
  • Sølvrevenes digitalisering: Sterk utvikling i digital mediebruk blant 60+ 

   Wilberg, Erik (Research report, 2019)
   Er 60+ et segment som bare kan glemmes i digitaliseringen av mediebruken? Nei, slett ikke. Det er overraskende hvor raskt det går også i denne gruppen, som tradisjonelt er vokst opp og har levd med papirbaserte medier og ...
  • Young media use 2019. Media preferences and behavior 

   Wilberg, Erik (Research report, 2018)
   This is a report on aspects of media usage among young people. The results are based upon a survey among business school students on Bachelor level at BI Norwegian Business School – campus Bergen. The survey was distributed ...