Select a community to browse its collections.

Handelshøyskolen BI [6092]
 • På vei mot Norges beste oppvekstkommune - å lede i endring 

  Andresen, Tina Ellevold; Undset, Turid Korsbø (Master thesis, 2023)
  Tema: I forbindelse med studiet ved nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på BI, har vi gjennomført ett prosjekt i Nordre Follo kommune, knyttet til å lede i endring. Prosjektet har pågått fra august 2022 ...
 • Tenner på trivsel - positiv avviksregistrering på tannklinikken 

  Skjold, Nina (Master thesis, 2023)
  Jeg har som mål med oppgaven å undersøke hvordan et positivt avvikssystem innvirker på ytringsklima, læring og resiliens på Sandnes Tannklinikk. Sandnes Tannklinikk er en enhet i den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland, ...
 • CEO health 

  Keloharju, Matti; Knüpfer, Samuli; Tåg, Joacim (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Using comprehensive data on 28 cohorts in Sweden, we analyze CEO health and its determinants and outcomes. We find CEOs are in much better health than the population and on par with other high-skill professionals. These ...
 • Ledelse med fokus på psykologisk trygghet 

  Noraberg, Haldis; Lima, Maren (Master thesis, 2023)
  Vi er to ledere som arbeider i Helse, bo- og hjemmetjenester (HBH) i Gjesdal som står bak denne prosjektoppgaven. En prosjektoppgave der vi ønsket å finne svar på hvordan god lederadferd potensielt kan bidra til kvalitetsarbeid ...
 • Walk the talk - kunsten å skape samarbeidsmirakler 

  Bergsholm, Line Naustdal; Andresen, Trine Wormdahl; Vallestrand, Marianne (Master thesis, 2023)
  Arbeidshverdagen i kommunehelsetjenesten er preget av sammensatte utfordringer som går på tvers av ulike ansvarsområder. De ansatte står i komplekse saker der flere tjenester er inne, men man kjenner ikke til hverandres ...

View more