Select a community to browse its collections.

Handelshøyskolen BI [6130]
 • Næringsbegrepet i merverdiavgiftsretten - med særlig fokus på overkuddskravet 

  Bjørkbom, Benedicte Høgøy (Master thesis, 2023)
  Oppgavens tema har vært å se nærmere på næringsbegrepet, med særlig fokus på overskuddskravet i avgiftsretten. Merverdiavgiftsloven (mval.) inneholder ingen legaldefinisjon av næringsbegrepet. Men for å ansees som ...
 • Meglertjenester og Fusjon 

  Strømnes, Kristian Harald (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven vil belyse problemstillingen om meglingsvirksomhet som bistand i en fusjon systematisk aldri vil inngå i unntaket i merverdiavgiftsloven §3-6, bokstav e, sett i lys av ABG Sundal Collier dommen. Oppgaven vil ...
 • Kommer omsetning av NFT - Non fungible tokens under unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd 

  Sandvik, Jon Thomas (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven blir det sett nærmere på reglene for at omsetning av NFT – non fungible tokens skal komme inn under unntaket for «Opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske ...
 • Dokumentasjon ved fritak for merverdiavgift ved utførsel av varer 

  Henriksen, Line (Master thesis, 2023)
  Norge har en liten og åpen økonomi, som i stor grad er avhengig av økonomisk samarbeid med andre stater. Norge eksporterte varer for 2 601 milliarder kroner i 2022. De siste tiårene har råolje og naturgass utgjort den ...
 • Tilknytningskravet for fradragsrett 

  Garfjeld, Martin Karlsen (Master thesis, 2023)
  Det foreligger mye rettspraksis, avgiftspraksis og juridisk teori knyttet til tilknytningskravet for fradragsretten etter mval. § 8-1. Det har vært ytret en del forskjellige tilnærminger i juridisk teori til hvordan ...

View more