Select a community to browse its collections.

Handelshøyskolen BI [6125]
 • User representation as organisational doing. A study of ignorance and vulnerability in Norwegian patient-centered care. 

  Asplin, Betina Riis (Series of Dissertations;, Doctoral thesis, 2024)
  This thesis is about patient representation Norwegian patient-centred care. In Norway as well as globally, users are increasingly pointed out as central actors in strategies and policies aimed at innovation and the ...
 • Tap på utestående fordring og heving - Merverdiavgiftsloven § 4-7 

  Bakkom, Ane Sandviken (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven ser jeg på muligheten til å fradragsføre merverdiavgift som tap på fordring i henhold til Merverdiavgiftsloven § 4-7 (1) (mval.). Jeg vil også se på når det foreligger heving av kjøp jamfør mval. § 4-7 ...
 • Justeringsregler knyttet til fast eiendom 

  Djupegård, Monika Skovgaard (Master thesis, 2023)
  Oppgaven formål er å vise hvordan bruksendringer og/eller salg for et frivillig merverdiavgift-registrert eiendomsselskap, kan få vesentlige konsekvenser for den næringsdrivendes avgifter. Er en ikke kjent med regelverket, ...
 • Privacy-As-A-Quality Parameter of Competition 

  Esayas, Samson Yoseph (Chapter, 2019)
  Recent decisions from the European Commission recognise privacy as an important parameter of non-price (quality) competition in markets for communication services and professional social networks. This development acknowledges ...
 • Høytpresterende team på Fagskolen Oslo 

  Nystuen, Thomas; Moe, Ruth Kvisterø; Tvinde, Nicolas (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven er skrevet innenfor fagområdet teamledelse og fordyper seg i teamprestasjoner. I 2020 endret Fagskolen Oslo organiseringen fra avdelinger til team. Vi har fordypet oss i to av teamene for å se om de har blitt ...

View more