• Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen 

      Reiel-Heggedal, Tom; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2014, Working paper, 2014)
      Rapporten drøfter og beregner de samfunnsøkonomiske virkningene av en fergefri veiforbindelse E-39 fra Stavanger til Bergen. Det er to strekninger med to nye forbindelsespunkter som blir gjenstand for analyse. Den første ...