Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Norges Bank Watch 2018: An independent Evaluation of Monetary Policy in Norway 

  Fjære, Jeanette S.; Sveen, Tommy (Norges Bank Watch;2018, Research report, 2018)
  Each year the Centre for Monetary Economics (CME) at The Department of Economics, BI Norwegian Business School, appoints an independent group of experts to evaluate monetary policy in Norway. This year the committee consists ...
 • Når gjelden blir for stor 

  Isachsen, Arne Jon (CME Working papers;3/2015, Working paper, 2015-06)
  Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra årets seks første måneder: Hvem skal eie bankene? Når gjelden blir for stor. Sover OECD i timen? Velferd på kinesisk. Konkurrerende lettelser. Familien i sentrum. ...
 • Norges Bank Watch 2016: An Independent Evaluation of Monetary Policy in Norway 

  Bruce, Erik; Gottfries, Nils; Lommerud, Kjell Erik (Norges Bank Watch;2016, Research report, 2016-03)
 • Norges Bank Watch 2017: An independent Evaluation of Monetary Policy in Norway 

  Bruce, Erik; Sveen, Tommy (Norges Bank Watch;2017, Research report, 2017-02)
 • Globalisering og det norske arbeidsmarkedet 

  Skjæveland, Arent (CME Working Papers;2/2015, Working paper, 2015)
  I de siste tiårene har framvoksende økonomier fått en langt større rolle i den internasjonale økonomien. Arbeidskraften i disse landene er blitt tilgjengelig for industrilandenes økonomier, dels ved arbeidsinnvandring, ...
 • Når forskjellene blir for store 

  Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;8/2014, Working paper, 2014)
  Forestillingen om at økonomisk vekst først ville føre til økende inntektsforskjeller og deretter minkende, holder ikke. Teknologiske fremskritt og tiltakende globalisering bidrar til større inntektsforskjeller. Utdanning ...
 • Piketty's laws and logic 

  Høien, Torgeir (CME Working Papers;7/2014, Working paper, 2014)
  Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century is a valuable contribution to the history of wealth and income distribution. But Piketty’s theory about wealth and income distribution as encapsulate in his laws ...
 • Mye vil ha mer 

  Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;1/2015, Working paper, 2015)
  Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra fjorårets seks siste måneder: Kina er tjent med den valutapolitikken landet nå har Mye vil ha mer Hva vet vi om bistand Kunsten å gi Gjøre det selv Helikopterpenger Den ...
 • Bank og pølsebod - Hva er forskjellen? 

  Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;5/2014, Working paper, 2014)
  Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra årets seks første måneder: Forfengelighet og følelser Norge som verdens største investor Bank og pølsebod – Hva er forskjellen? Norge er et lite land På’n igjen i ...
 • Nibor - intet mysterium 

  Aamdal, Kyrre (CME Working Papers;6/2014, Working paper, 2014)
  Norges Bank hevder at dagens regelverk og praksis for kvotering av NIBOR ikke tilfredsstiller kravene til tillit og robusthet. Sentralbanken viser blant annet til kvoteringen av STIBOR og ønsker en ren kronerente basert på ...
 • Ulikhetens pris 

  Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;2/2014, Working paper, 2014)
  Mye av de økonomiske ulikhetene i USA skyldes finansmarkedenes virkemåte, og hvordan toppledere mer generelt har klart å ta ut en stadig økende andel av verdiskapningen, hevder professor Joseph E. Stiglitz i boken The ...
 • A crisis not wasted: Institutional and structural reforms behind Norway’s strong macroeconomic performance 

  Steigum, Erling; Thøgersen, Øystein (CME Working Papers;1/2014, Working paper, 2014)
  The systemic banking crisis and speculative attacks on the Norwegian krone in the early 1990s were the last in a series of blows to Norway’s macroeconomic policy regime. In addition to the recession after 1988, the underlying ...
 • Nibor-mysteriet 

  Høien, Torgeird (CME Working Papers;3/2014, Working paper, 2014)
  Referanserenten Nibor står på sandgrunn. For Nibor er ikke tuftet på markedstransaksjoner. Nibor er basert på bankenes anslag på forventet styringsrente med et tillegg for antatt risikopremie. For å få god referanserente ...
 • Noen betraktninger om Oljefondet 

  Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;4/2014, Working paper, 2014)
  Oljefondet bør vurdere å gå tungt inn i fast eiendom i andre land. Det vil innebære en god diversifisering, samtidig som vi unngår å bli for stor eier på verdens aksjebørser. En årlig rapport, modellert etter Norges Bank ...
 • Bank og finans - hva har hendt? Og hva har vi lært? 

  Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;4/2013, Working paper, 2013)
  Verdien av bank og finans må sees i lys av i hvilken grad virksomheten her bidrar til mer veldrevne bedrifter, og til at sparerne får en sikker og grei avkastning på sine midler. Regulering av banker bør ligne på regulering ...
 • EØS-avtalen 

  Utne, Amund (CME Working Papers;5/2013, Working paper, 2013)
  EØS-avtalen er den mest omfattende mellomfolkelige avtalen Norge noensinne har inngått. Det betydelige regelverket griper inn på en rekke områder i samfunnet og gjør at avtalen ikke bare er et spørsmål om utenrikspolitikk, ...
 • Ringvirkninger: Norsk økonomi og olje 

  Bjørnland, Hilde C.; Thorsrud, Leif Anders (CME Working Papers;7/2013, Working paper, 2013)
  Norsk økonomi går godt. En viktig grunn til dette er petroleumsnæringens bidrag til økt produktivitet i resten av økonomien. Men flere varsellamper blinker. Den senere tid har produktivitetsveksten vært avtagende. Høyere ...
 • Finanspolitikk og den økonomiske og monetære union 

  Andersen, Torben M. (CME Working Papers;3/2013, Working paper, 2013)
  Den aktuelle statsgældskrise skyldes overvejende manglende konsolidering og finanspolitisk styring i årene inden finanskrisen. De finanspolitiske rammebetingelser knyttet til ØMU-samarbejdet har ikke fungeret efter ...
 • Stabilt eller robust? 

  Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;6/2013, Working paper, 2013)
  Dette arbeidsnotatet består av Månedsbrevet fra årets seks første måneder og Vinterbrevet. (Med Ivar Strompdal som medforfatter): Stabilt eller robust? Elementært, min kjære Watson København i januar Noe må ...
 • De gamle er eldst 

  Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;8/2013, Working paper, 2013)
  Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra årets seks siste måneder. Det inneholder følgende brev: Bør Norge ta initiativet til en ny Marshallplan? Den uvillige og den overivrige Er velferdsstaten et spleiselag? ...

Vis flere