Viser treff 21-40 av 132

  • Bank og finans - hva har hendt? Og hva har vi lært? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;4/2013, Working paper, 2013)
   Verdien av bank og finans må sees i lys av i hvilken grad virksomheten her bidrar til mer veldrevne bedrifter, og til at sparerne får en sikker og grei avkastning på sine midler. Regulering av banker bør ligne på regulering ...
  • Bollinger champagne 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;1/2013, Working paper, 2013)
   Dette arbeidsnotatet består av fjorårets seks siste arbeidsnotater og sommerbrevet til Arne Jon Isachsen. Bollinger Champagne Sommer, sol og sykkel Ugreit i Euroland Hva pengepolitikk ikke kan levere Kreativ ...
  • EØS-avtalen 

   Utne, Amund (CME Working Papers;5/2013, Working paper, 2013)
   EØS-avtalen er den mest omfattende mellomfolkelige avtalen Norge noensinne har inngått. Det betydelige regelverket griper inn på en rekke områder i samfunnet og gjør at avtalen ikke bare er et spørsmål om utenrikspolitikk, ...
  • Stabilt eller robust? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;6/2013, Working paper, 2013)
   Dette arbeidsnotatet består av Månedsbrevet fra årets seks første måneder og Vinterbrevet. (Med Ivar Strompdal som medforfatter): Stabilt eller robust? Elementært, min kjære Watson København i januar Noe må ...
  • Norges Bank Watch 2014: An Independent Evaluation of Monetary Policy in Norway 

   Mork, Knut Anton; Freixas, Xavier; Aamdal, Kyrre (Norges Bank Watch;2014, Research report, 2014)
   This report is based on careful considerations of Norges Bank’s policy decisions, Monetary Policy Reports (MPR), and other communication, during 2013. We have also benefitted from extensive discussions with representatives ...
  • Norges Bank Watch 2015: An Independent Evaluation of Monetary Policy in Norway 

   Aamdal, Kyrre; Lommerud, Kjell Erik (Norges Bank Watch;2015, Research report, 2015)
   In 2014, like the year before, Norges Bank’s Executive Board held six monetary policy meetings where it decided key policy interest rates. The policy rate was changed in December only, but interest rate forecasts were ...
  • Norges Bank Watch 2013: An Independent Evaluation of Monetary Policy in Norway 

   Boye, Katrine Godding; Sveen, Tommy (Norges Bank Watch;2013, Research report, 2013)
   This report, Norges Bank Watch 2013, is an evaluation of the conduct of monetary policy in Norway in 2012. In addition, the report follows up on some themes introduced in previous Norges Bank Watch reports. In section ...
  • Felles valuta krever felles vaner 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2011, Working paper, 2011)
   Notatet er en samling av Arne Jon Isachsens "Månedsbrev" for siste halvvår 2011. Samlingen består av følgende artikler: 1) Island – først alt galt, så alt riktig 2) I kajakk på Skurdalsfjorden – The Summer of 2011; 3) ...
  • Norges Bank Watch 2012 

   Torvik, Ragnar; Vredin, Anders; Wilhelmsen, Bjørn Roger (Norges Bank Watch report series;2012, Research report, 2012)
   Each year the Centre for Monetary Economics (CME) at The Department of Economics, BI Norwegian School of Management appoints an independent group of experts to evaluate monetary policy in Norway.
  • Norges Bank Watch 2011 

   Bjørnland, Hilde C.; Wilhelmsen, Bjørn Roger (Norges Bank Watch report series;2011, Research report, 2011)
   Each year the Centre for Monetary Economics (CME) at The Department of Economics, BI Norwegian School of Management appoints an independent group of experts to evaluate monetary policy in Norway. The Ministry of Finance ...
  • Is China falling apart? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2012, Working paper, 2012)
   On 1 October 1949 Mao proclaimed the People’s Republic of China. On Tiananmen Square that day was Li Shenzhi, together with tens of thousand of other young, idealistic and excited Communists. “China”, wrote Li when later ...
  • På vandring 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2012, Working paper, 2012)
   Dette arbeidsnotatet er en samling av Arne Jon Isachsens "Månedsbrevet" fra årets seks første måneder. Følgende artikler er inkludert i notatet: 1) På vandring; 2) Hva er luksus?; 3) Bjørnen sover, eller…?; 4) LTRO; 5) ...
  • Penge- og valutapolitikk i Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2011, Working paper, 2011)
   I skjæringspunktet mellom økonomi og politikk finner vi penge- og valutapolitikken. Det gjelder i alle land. Penger er makt. Når vi nå skal se nærmere på kinesisk penge- og valutapolitikk, er det viktig å ha et blikk for ...
  • The Norwegian banking crisis in the 1990s : effects and lessons 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;5/2011, Working paper, 2011)
  • Om nye virkemidler i pengepolitikken : avgrensning mellom pengepolitikken og finanspolitikken 

   Alstadheim, Ragna (CME Working paper series;3/2011, Working paper, 2011)
   Under finanskrisen innførte mange sentralbanker nye typer utlån og kjøpte verdipapirer de vanligvis ikke handler i. Bruk av slike nye virkemidler og utvidet volum på tradisjonelle instrumenter ga større sentralbankbalanser. ...
  • Exchange rate risk in the Government Pension Fund Global 

   Børsum, Øystein (CME Working paper series;1/2011, Working paper, 2011)
   The Government Pension Fund Global (the Fund) is an important instrument of national saving. In a national perspective, the Fund's role is to save from the cur- rent export surplus (oil and gas) to nance future purchases ...
  • Reisebrev fra Amerika 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;5/2003, Working paper, 2003)
  • Økonomi er risikosport 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2011, Working paper, 2011)
   Dette arbeidsnotatet inneholder Arne Jon Isachsens 'Månedsbrevet' for første halvår i 2011.
  • Who enforces whom? The political economy of the EMU fiscal discipline 

   Campanella, Miriam (CME Working paper series;3/2000, Working paper, 2000)
  • Bananer, stål og WTO: Transatlantiske økonomiske relasjoner 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2004, Working paper, 2004)