• Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland 

      Nerheim, Reidun Grue (CME Working Papers;3/2012, Working paper, 2012)
      Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien for SPU er å søke en høyest mulig kjøpekraft av kapitalen i fondet innenfor et moderat nivå på risiko. Strategien er basert på vurderinger av forventet avkastning og ...