• Agglomerasjonsmodell 

   Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2015, Working paper, 2015)
   Agglomerasjonsffekter en samlebetegnelse for svært ulike mekanismer som har det til felles at de stimuleres av økt befolkningstetthet. Det er grunn til å tro at infrastrukturinvesteringer som knytter befolkningskonsentrasjoner ...
  • Arbeidstilbudsmodell 

   Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications; 3/2015, Working paper, 2015)
   Dette modellnotatet presenterer prinsippene for beregning av arbeidsmarkedsvirkninger i merverdianalyser av samferdselsinvesteringer.
  • Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R. (CREAM Publications;4/2010, Working paper, 2010)
   Borgerlønn har hatt en rekke talsmenn blant filosofer, samfunnsvitere og politikere, som med ulike begrunnelser og politisk ståsted har tatt til orde for ordninger som skal sikre alle en viss minsteinntekt. I alle ...
  • Competition with local network externalities 

   Fjeldstad, Øystein D.; Riis, Christian; Moen, Espen R. (CREAM Publications;10/2010, Working paper, 2010)
   Local network externalities are present when the utility of buying from a firm not only depends on the number of other customers (global network externalities), but also on their identity and / or characteristics. We ...
  • Efficient Exclusion 

   Riis, Christian; Moen, Espen R. (CREAM Publications; 9/2010, Working paper, 2010)
   In their influential paper, Aghion and Bolton (1987) argue that a buyer and a seller may agree on high liquidation damages in order to extract rents from future suppliers. As this may distort future trade, it may be socially ...
  • Er eurotilknytning så ille? 

   Isachsen, Arne Jon; Moen, Espen R. (CME Working paper series;5/1999, Working paper, 1999)
  • Incentives in Competitive Search 

   Moen, Espen R.; Rosén, Åsa (CREAM Publications;1/2010, Working paper, 2010)
   This paper proposes a labor market model with job search frictions where workers have private information on match quality and e¤ort. Firms use wage contracts to motivate workers. In addition, wages are also used to ...
  • Regulering av fjernvarme 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;3/2010, Working paper, 2010)
   I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfra ...
  • Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen 

   Reiel-Heggedal, Tom; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2014, Working paper, 2014)
   Rapporten drøfter og beregner de samfunnsøkonomiske virkningene av en fergefri veiforbindelse E-39 fra Stavanger til Bergen. Det er to strekninger med to nye forbindelsespunkter som blir gjenstand for analyse. Den første ...