Show simple item record

dc.contributor.authorBergane, Stina
dc.contributor.authorSlorebye, Anette
dc.date.accessioned2014-02-10T13:17:02Z
dc.date.available2014-02-10T13:17:02Z
dc.date.issued2014-02-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/95103
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractI denne oppgaven vil det bli satt fokus på dagens internprisingsregler og hvorvidt de fungerer etter sin hensikt. Videre tar oppgaven for seg i hvilken grad alternative tiltak eller endringer bør iverksettes for å bedre dagens situasjon. En gjennomgang av aktuelle rettskilder samt en spørreundersøkelse og intervjuer danner hovedgrunnlaget for datainnsamlingen vår. Den første delen av oppgaven tar for seg internprising fra et teoretisk perspektiv. Dette for å bedre kunne kartlegge hva internprising faktisk er samtidig som det danner grunnlag for analysedelen av oppgaven. Teoridelen gir også et bilde på hvor bra retningslinjene lar seg overføre til praksis. Spørreundersøkelsen ble utført med den hensikt å finne ut hvilke metoder deltakerne benyttet seg av samtidig som vi ønsket deres holdninger til nye tiltak. Informasjonen fra spørreundersøkelsen dannet også grunnlag for de videre intervjuene hvor vi ønsket å gå dypere inn på intervjuobjektenes valg av metode og finne deres meninger rundt hvordan forbedringer kunne gjøres og eventuelt tiltakene som allerede har vært diskutert. Spørreundersøkelsen viste at det var stor variasjon i bruk av de forskjellige metodene. Dette tyder på at regelverket rundt internprising er for vagt og lite konkret. Særlig bedriftene som deltok hentydet at de ønsket klarere regelverk og et bedre rammeverk. Til tross for dette så var ikke oppslutningen om de alternative tiltakene til OECD retningslinjer særlig høy. Dette var mye grunnet at respondentene syns de nye tiltakene var ugjennomførbare. Basert på vår analyse er konklusjonen vår er at det derfor er mer hensiktsmessig å utvikle det systemet vi har tilgjengelig i dag fremfor å skulle introdusere noe helt nytt. Dette forutsetter selvfølgelig en forbedring av allerede eksisterende regler. Forbedringen kan skje ved å få klarere retningslinjer og/eller å supplere dagens regler med diverse tiltak.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectforretningsjusno_NO
dc.subjectskattno_NO
dc.subjectregnskapno_NO
dc.subjectbusiness lawno_NO
dc.subjecttax accountingno_NO
dc.titleInternprising : fungerer dagens internprisingsregler etter sin hensikt eller bør det iverksettes tiltak eller endringer for å bedre dagens situasjonno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record