Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAaker, Kenneth Løbø
dc.contributor.authorDingtorp, Mariann
dc.date.accessioned2013-02-05T09:17:33Z
dc.date.available2013-02-05T09:17:33Z
dc.date.issued2013-02-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94827
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractFor at vi skal kunne ha en stabil og velfungerende økonomi er det viktig med finansiell stabilitet i banksektoren, ikke bare nasjonalt, men også på et internasjonalt nivå. Da vi opplevde den kraftige finanskrisen i 2007 og 2008, ble mange rammet, både i markedet og i det private. Finanskrisen resulterte med å vise at dagens regelverk ikke var entydig, men at flere viktige aktører tolket regelverket etter hva som passet dem best. Markedet inneholdt da banker og andre finansielle institusjoner som valgte egne veier og rutiner. Finanskrisen viste hvor sårbar og ustabil finansmarkedet var, og når Lehman Brothers gikk konkurs, var dette et bevis på lite tillit, dårlig likviditet i banksektoren, men også at kontrollen og tilsynet ikke var optimalt. Responsen på den internasjonale krisen er at Basel-komiteen har utviklet et nytt regelverk, kalt Basel III. Basel III skal være et tiltak mot å bedre banksektoren, slik at sannsynligheten for og konsekvensene av nye finanskriser blir redusert. Det nye regelverket skal formes inn i det nasjonale regelverket og vil starte med implementering 1.1.2013 på et globalt nivå. Hovedmålet med Basel III er at bankene skal bli bedre rustet mot finansielle hendelser, kunne håndtere eventuelle kriser bedre, slik at smitteeffekten over på makroøkonomien ikke bli like stor og brutal som tidligere. I denne oppgaven ønsker vi å se på hvordan Basel III vil påvirke store og mindre banker i Norge og hvordan de vil tilpasse seg de mer strenge kravene. Vi søker også å se på hva bankene mener om det nye regelverket sammenlignet med kontrollmyndighetenes retningslinjer (Finanstilsynet), som allerede nå signaliserer at det nye regelverket er nødvendig, mens bankene mener at de er for strenge. Vi ønsker også å se på om Basel III vil ha en påvirkning på utlånsrenten. Svarene vil være basert på svar fra intervju med to norske banker, deres årsrapporter og intervju med representanter fra Finanstilsynet. Hovedkonklusjonen på oppgaven er at norske banker er, per i dag, godt rustet mot å møte de nye kapitalkravene. Den største utfordringen blir å tilfredsstille de nye likviditetskravene, samt at kravene ser ut til å ha en effekt på utlånsrenta. Påvirkningen av Basel III vil medføre både likheter og ulikheter ved en sammenligning av norske banker.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectforretningsjus skatt regnskap business law tax accounting
dc.titleBasel IIIno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel