Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKilvær, Stig
dc.contributor.authorHermansen, Truls Georg
dc.contributor.authorRøvik, Ole Kristian
dc.date.accessioned2013-12-18T13:11:19Z
dc.date.available2013-12-18T13:11:19Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94603
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg en analyse av driftsåret 2011 til SalMar ASA og en vurdering av framtidsutsiktene for næringen. Hensikten med oppgaven er å foreta en bedriftsøkonomisk analyse, tilegne seg relevant kuunskap samt å utlede en akademisk godkjent oppgave som en avslutning på vår bachelorgrad innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks med hele verdikjeden integrert i driften. De ble etablert i 1991 og eier i dag over 90 lisenser. De leverte i 2011 et driftsresultat på NOK 605,8 millioner med inntekter på over NOK 4 milliarder. Analysen er gjennomført fra et eksternt ståsted med bistand fra ansatte i selskapet. Utgangspunktet for valg av oppgave var interessen rundt fagfeltet, næringen og markedet. Vår problemstilling er som følger: «Hvorfor hadde SalMar en nedgang i lønnsomhet i 2011, og hvordan er framtidsutsiktene for bedriften og for næringen?» Vi benytter oss av kvalitative metoder med bruk av primær- og sekundærdata for å tilegne oss tilstrekkelig med viten. Oppgaven er gjennomført på grunnlag av utdelte rapporter og faglitteratur. Videre vil vi gjennomføre en omfattende makro- og internanalyse før vi presenterer en drøfting med en avsluttende konklusjon. Gjennom analysen kommer vi frem til at nedgang var knyttet til både økonomiske og biologiske faktorer. Vi konkluderer med at en kombinasjon av nye investeringer, sykdomsutbrudd, menneskelig svikt og et uheldig salgstidspunkt gjorde året 2011 til et ekstraordinært tilfelle, og ikke et tegn på en mulig svakere fremtid for SalMar. Næringen byr på flere muligheter for fremtiden. De mest aktuelle faktorene er endring i proteinkildene til fôrproduksjon og offshoreløsninger. Vi vurderer også tiltak opp mot prediksjoner av tilbud-/etterspørselsutviklingen i markedet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomi administrasjon  
dc.titleAnalyse av SalMar ASAno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel