Show simple item record

dc.contributor.authorSundnes, Charlotte
dc.contributor.authorFreberg, Hannah
dc.date.accessioned2013-12-18T13:04:27Z
dc.date.available2013-12-18T13:04:27Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94597
dc.descriptionBacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å finne ut hva som øker motivasjonen til selgerne i Glitter Midt-Norge. Dette er et tema som har blitt svært viktig i dagens næringsliv og derfor er dette noe vi har valgt å se nærmere på. Til denne oppgaven har vi valgt ut problemstillingen: «Hvordan kan Glitter Midt-Norge øke motivasjonen til sine selgere?». Dette fordi vi ser at yrke som selger, er et yrke som kan bli trivielt og fort til rutine arbeid. Vi ser derfor at denne oppgaven vil være opplysende og vise hvilke metoder og tiltak som vil være motivasjonsøkende for selgerne i Glitter Midt-Norge. Vi har samlet relevante teorier som omhandler temaet motivasjon, og hvordan motivasjon vil fungere hos selgere. Disse teoriene er de fire motivasjonsteoriene der temaet motivasjon er delt opp i kognitive motivasjonsteorier, behovsteorier, sosiale behovsteorier og jobbkarakteristika-modeller. Vi har samtidig sett nærmere på både indre og ytre motivasjon og hvordan arbeidsmiljøet har en innvirkning på motivasjonen til selgerne i Glitter Midt-Norge. Videre i denne oppgaven har vi skrevet et metode- kapittel som går igjennom hvilken type metode vi har valgt å bruke, samtidig som den går nærmere inn på utvalgsmetode, utvalgstype og populasjon. Vi har også valgt å ta i bruk åtte hypoteser som vi videre har brukt til å utforme intervjuguiden vår. Intervjuguiden ble brukt til å utføre de ti dybdeintervjuene våre, der det ble spurt om relevante spørsmål knyttet til motivasjon i forhold til den individuelle selgeren, selgerteam og arbeidsmiljø. I analysen av disse intervjuene, fant vi videre ut at fem av åtte hypoteser var valide i forhold til svarene på dybdeintervjuene. Vi forkaster derimot ikke helt de tre andre, fordi det bare er ujevnheter ved disse og de er fortsatt relevante. Videre kom vi frem til at det var konkurranser, belønninger av både indre og ytre art, det å arbeide mot et mål, arbeidet i seg selv, informasjon fra leder, trivsel og arbeidsmiljø som var med på å øke motivasjonen til selgerne. Samtidig ser vi at selgernes karrieresteg samt livssituasjon har mye og si for hvordan hver enkelt selger vil bli motivert, altså har de ulike behov som må dekkes i forhold til dette. Vi har ut i fra disse konklusjonene kommet med relevante anbefalinger som eventuelt kan settes ut i liv av ledelsen i Glitter Midt-Norge.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsalgsledelse
dc.titleMotivasjon av selgere i Glitter Midt-Norgeno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record