Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGudeleviciute, Eidmante Kristine
dc.contributor.authorSolberg, Tor-Øystein
dc.contributor.authorBrandslet, Mats
dc.date.accessioned2013-12-19T08:19:23Z
dc.date.available2013-12-19T08:19:23Z
dc.date.issued2013-12-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94577
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2013 Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractVi har i vår oppgave analysert BDO Trondheims konkurransesituasjon og forsøkt å finne en optimal tilpasning av arbeidskraft/kompetanse gitt forskjellige framtidssenarioer. Vi kom fram til følgende problemstilling: Hva er den optimale sammensetningen av tjenester BDO tilbyr gitt forskjellige framtidsscenarioer? Vi har lagt stor vekt på å analysere den strategiske situasjonen i dag, og hvilke makroøkonomiske betingelser den gir. Dette har vi gjort gjennom kjente strategiske modeller som Vrio, PESTEL, SWOT, verdikonfigurasjon og ressursanalyse. Funn i disse analysene har vi benyttet til å formulere tre ulike framtidsscenarioer for hvordan revisjonsmarkedet kan påvirkes. For å analysere nåsituasjonen har vi undersøkt dagens kostnader og inntekter på overordnet nivå for å kunne fordele dette til de ulike tjenestene. På bakgrunn av dette har vi utformet et lineært optimeringsproblem som kartlegger dagens situasjon, gitt dagens etterspørsel etter de forskjellige tjenestene. Deretter benyttet vi oss av Monte Carlo simulering for å finne estimater på etterspørsel etter revisjon for våre definerte scenarioer. Den simulerte etterspørselen brukte vi deretter for å finne optimal tilpasning ved bruk av lineærprogrammering. Ved hjelp av lineærprogrammeringsmodellen har vi avdekket at det er en underkapasitet i administrasjon for alle scenarioer. Vi er ikke i tvil om at dette er en reell flaskehals, men har også avdekket mulige feilkilder som tilsier at det kan være visse svakheter i modellen som kamuflerer andre flaskehalser. Til tross for dette mener vi modellen gir et godt bilde av virkeligheten, og viser verdien av fleksibilitet/tilpasningsdyktighet i et konkurranseutsatt marked. Denne rapporten kan benyttes til å finne behovet for framtidig kompetanse, avdekke skyggepriser, flaskehalser og den viser verdien av fleksibilitet/tilpasningsdyktighet i et konkurranseutsatt marked. Stikkord fra oppgaven. Lineær programmering;21 Monte Carlo;24 Nåsituasjon;38 Regresjonsanalyse;17 Resultatanalyse;51 Scenario 1;43 Scenario 2;46 Scenario 3;49 Simplexmetoden;19 Simulering;24 Økonometri;16no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomi administrasjon
dc.titleModellering for framtidenno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel