Show simple item record

dc.contributor.authorBråthen, Anders
dc.contributor.authorHofseth, Frank Henrik Ringen
dc.date.accessioned2013-12-19T08:11:33Z
dc.date.available2013-12-19T08:11:33Z
dc.date.issued2013-12-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94573
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractBacheloroppgaven dreier seg om ekspansjon av Mint Renhold, og da opprettelsen av en avdeling i Oslo. Vi har valgt å løse oppgaven som en investeringsanalyse som går over en femårig tidsperiode. Formålet med oppgaven er å estimere inntekter og kostnader for å så ta en lønnsomhetsvurdering av investeringen. Oppgaven starter med en presentasjon av bedriften og prosjektet. Deretter følger en metodedel som tar for seg innsamling og bearbeiding av data. I teoridelene har vi beskrevet det teoretiske grunnlaget vi har basert analysene på. Videre har vi hatt stor fokus på marked, konkurranse- og situasjonsanalyser for å kunne sette opp en så reell kontantstrøm som mulig. Analysene bidrar hjelper oss også til å få et grunnlag for følsomhet- og scenarioanalysene, som kommer senere i oppgaven. Vi har i tillegg tatt for oss en analyse av alternativinvestering når det kommer til spørsmålet om bilparken skal leases eller kjøpes. Her har vi konkludert med at selv om det er økonomisk riktig å kjøpe, har vi valgt leasing for å kunne utelukke noen usikkerhetsmomenter, og siden differansen i nåverdiene var relativt ubetydelige. Inntekter er ikke budsjettert som kontrakter, men som månedlig inntjening pr. ansatt. Dette er grunnet den store muligheten for feilkilder ved mange variabler, og vi mener at vår metoden gir et realistisk bilde, men uten alle feilkildene. Gjennom samarbeidet med Mint kom vi frem til ett sikkerhetsjustert avkastningskrav på 10 %. Det er dette vi har brukt videre i nåverdianalysen. Som nevnt budsjetterer vi med inntekt pr. ansatt, og da 780 000kr i årlig, så inntekt øker proporsjonalt med antall ansatte renholdere. Vi kom frem til en nåverdi på 9 502 664kr. Dette er relativt høyt, men er et resultat av den lave investeringssummen. Resultatet av den høye nåverdien gjør at Mint har en stor sikkerhetsmargin når det kommer til økte lønnskostnader og ved nedgang i kontraktspriser. I konklusjonen av oppgaven kommer det frem at avdelingen i Oslo er svært lønnsom og vi vil anbefale Mint å gjennomføre investeringen. Vi avslutter oppgaven med kritikk til oppgaven i form av reliabilitet og svakheter ved metodene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.titleInvesteringsanalyse for Mint Renhold ASno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record