Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Line
dc.contributor.authorStendahl, Therese
dc.contributor.authorMartinsen, Linn-Kristin
dc.date.accessioned2013-12-19T08:08:33Z
dc.date.available2013-12-19T08:08:33Z
dc.date.issued2013-12-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94571
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractDette er en verdsettelsesoppgave av bedriften HitraMat AS. De har lange tradisjoner innen handel og har drevet med blant annet fiskehandel helt siden 1700-tallet. Vi valgte HitraMat ettersom vi ønsket å skrive om en bedrift innen sjømatsektoren, da dette er en viktig bidragsyter for den norske økonomien. Problemstillingen vi har valgt for vår oppgave er: ”Hva er verdien av HitraMat AS for eierne som et going concern?” For å løse denne oppgaven har vi gjennomført en strategisk analyse, hvor de eksterne og interne faktorene har vært med på å påvirke de prognosene vi har gjort for den fremtidige veksten. I denne analysen så vi at en av de viktigste styrkene til HitraMat er det moderne produksjonsutstyret, mens en av svakhetene deres er den lave kjennskapen til produktet krabbe i det norske markedet. De har gode muligheter for vekst i bransjen og det er mangelen på fiskere som vi anser som den største trusselen. Vi har også gjennomført en regnskapsanalyse, og sett på hvordan utviklingen har vært. Dette har også vært med på å estimere den fremtidige kontantstrømmen. År 2012 satte vi som år null og vi estimerte en kontantstrøm fem år frem i tid. I denne oppgaven har vi sett på ulike metoder og teorier for hvordan man best kan gjennomføre en verdsettelse. I vår verdsettelse fant vi det mest fornuftig å bruke den frie kontantstrømmen til totalkapitalen. Dette med bakgrunn i at FCFFmodellen tar hensyn til kontantstrømmen for både eiere og kreditorer, og det er den mest brukte verdsettelsesmodellen i praksis. Vi har brukt integrert risikoanalyse i vår oppgave, og den har gitt oss et avkastningskrav på 12,80% etter skatt. Avkastningskravet til totalkapitalen beregnet vi til å være 7,38%. Det er denne verdien vi har brukt som neddiskonteringsfaktor ved nåverdiberegningen. Den frie kontantstrømmen til totalkapitalen gav oss en selskapsverdi på 77 471 313 og en verdi på egenkapitalen lik 27 860 779. Vi har også gjennomført seks scenarioanalyser som gav selskapsverdier i intervallet 66,4 – 92,7 MNOK og verdi på egenkapitalen i intervallet 16,8 – 43,1 MNOK.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.titleVerdsettelse av HitraMat ASno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record