Show simple item record

dc.contributor.authorWiig, Jørgen Andre
dc.contributor.authorOpedal, Håkon
dc.date.accessioned2013-12-19T08:02:08Z
dc.date.available2013-12-19T08:02:08Z
dc.date.issued2013-12-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94569
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven har vært å finne verdien av Nordic Sportsmaster AS. Sportsmaster leverer alt av treningsapparater direkte fra fabrikk uten fordyrende mellomledd. Utvalget er stort og de leverer et bredt produktsortiment til hjemmetrening, treningssentere og bedrifter. Selskapet eies av Frode Ingvoldstad og Paul Einar Borgen. Problemstillingen for oppgaven er som følger: Hva er verdien av Nordic Sportsmaster AS for eierne som et going concern? For å besvare denne problemstillingen på en tilfredsstillende måte har vi måttet kartlegge både interne og eksterne forhold, samt gjennomgått historiske regnskap for både Sportsmaster og deres konkurrenter. I internanalysen startet vi med å identifisere Sportsmasters posisjon i livssyklusen. Vi konkluderte med at de befinner seg i kategori 3 som indikerer stor vekst i driftsinntekter. Videre avdekket vi at de har skaffet seg varige konkurranse fortrinn i form av god beliggenhet og godt omdømme. I den eksterne analysen har vi sett på makroøkonomiske faktorer som vil ha innvirkning på Sportsmasters drift. Styringsrenten og valutakurser er største usikkerhetsmomenter i fremtiden, da innkjøp av varer handles i dollar. Ellers viser det seg at Sportsmaster befinner seg i et marked i vekst og de tar stadig større markedsandeler. Resultatene fra regnskapsanalysen indikerer at Sportsmaster har en meget solid økonomi. Selskapet er tilnærmet gjeldsfritt og det er liten sannsynlighet for konkurs i nærmeste fremtid. Ettersom resultatene fra analysene var klare presenterte vi den teorien vi følte var relevant for å kunne besvare problemstillingen. Vi har valgt å benytte oss av to kontantstrømbaserte modeller og en resultatbasert metode for å sammenlikne funnene av disse. Neste steg i prosessen var da å begynne med budsjettering av fremtidige kontantstrømmer. Budsjettet strekker seg syv år frem i tid, og tar utgangspunkt i resultatene vi kom frem til i analysene. Videre måtte vi sette et avkastningskrav som gjenspeiler den systematiske risikoen i Sportsmaster. Vi har benyttet en integrert risikoanalysemodell, da det ikke er noen sammenliknbare børsnoterte selskaper. Vi kom frem til et nominelt avkastningskrav for egenkapitalen etter skatt på 12%, som også er gjeldene for totalkapitalen ettersom selskapet ikke har noen rentebærende gjeld. Med dette til grunn beregnet vi verdien av selskapet til å være kr 32 078 430. Det ble benyttet tre ulike modeller, med et lite avvik i verdi. Grunnet usikkerheter ved verdsettelsen ble det avslutningsvis gjennomført en sensitivitetsanalyse for å se i hvilken grad selskapsverdien ble påvirket av endring av variabler.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.titleVerdsettelse av Nordic Sportsmaster ASno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record