Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTisløv, Magnus Vassli
dc.contributor.authorØdegaard, Andreas
dc.contributor.authorLystad, Lars Gjerløw
dc.date.accessioned2013-12-18T12:49:08Z
dc.date.available2013-12-18T12:49:08Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94567
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractTema for denne bacheloroppgaven omhandler hvordan kunnskap og erfaringer overføres fra et prosjekt til etterfølgende prosjekter, samt fra prosjekt til basisorganisasjon. Følgelig avgrenset vi temaet ned til en konkret problemstilling: Hvordan overføres kunnskap og erfaringer i Vintervoll? Vi ønsker med denne problemstillingen å belyse faktorer som er med å påvirke overføringsprosessen, samt hvordan overføringen gjennomføres i praksis. For å svare på problemstillingen valgte vi å benytte kvalitativ metode, og gjennomførte fem dybdeintervju. Vintervoll, bedriften vi har skrevet oppgaven i samarbeid med, spesialiserer seg på elektrisk installasjonsarbeid. De står for totalleveranse på mange store prosjekter, og er en av Midt- Norges største elektroentreprenører. Videre anvendte vi en doktor ingeniøravhandling skrevet av Anandasivakumar Ekambaram som rammeverk for oppgaven. Ekambaram fokuserer på tre perspektiver for kunnskapsoverføring: Informasjonsperspektivet, atferdsperspektivet og systemperspektivet. Perspektivene belyser problemstillinger knyttet til informasjon om kilder til kunnskap og løsninger, hvordan personlige og sosiale egenskaper påvirker anskaffelse og deling av kunnskap og erfaringer, og problemstillinger knyttet til det å ha en helhetlig forståelse av prosjektarbeid. Vi knyttet deretter funn fra intervjuene opp mot relevant teori fra de ulike perspektivene. Av dette kom vi frem til at det utøves en god kultur for deling av kunnskap og erfaringer i bedriften. Videre fant vi at kunnskap- og erfaringsoverføring for det meste kommuniseres muntlig og uformelt. Dette er fundamentalt for prosjektledernes arbeidsmetodikk, og er deres største kilde til informasjon. Følgelig avdekket intervjuene at prosjektlederne i Vintervoll fokuserer på å opparbeide felles forståelse for problemer som oppstår i prosjekter, samt utvikle et helhetlig og overordnet syn på prosjektarbeid. Til slutt fremstiller vi vår hovedkonklusjon. Her besvarer vi problemstillingen ved hjelp av teori fra de tre perspektivene. Vi påpeker her viktigheten av kunnskap- og erfaringsoverføring. Dette bidrar til en effektiv og vellykket prosjektgjennomføring, samtidig som det forebygger feil og uønskede hendelser i framtidige prosjekt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleKunnskap- og erfaringsoverføring mellom prosjekterno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel