Show simple item record

dc.contributor.authorSpillum, June Serine
dc.contributor.authorSolvik, Eivind Ulseth
dc.contributor.authorGråwe, Line Therese
dc.date.accessioned2013-12-18T12:45:14Z
dc.date.available2013-12-18T12:45:14Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94563
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven sett nærmere på Utbygging Møre AS, et prosjekteringsfirma som utfører bolig- og hytteprosjekter i området rundt Kristiansund. Prosjektet vi tar for oss i denne oppgaven, Jøritunet borettslag var et mindre prosjekt bestående av 9 eneboliger på Frei i Kristiansund kommune. Temaet for oppgaven er valg av kontraktstrategi. Med analysen av prosjektet Jøritunet borettslag skal vi gi svar på vår avgrensede problemstilling: Hvordan foregår valg av kontraktstrategi i et prosjekt? Oppgaven vår innleder med en beskrivelse av tema og problemstillinger, og en begrunnelse for valgene av disse. Vi beskriver videre formål og mål, og hvordan vi har valgt å løse oppgaven. For å vise hva prosjektet går ut på gjennomgår vi en kort organisasjonsbeskrivelse av Utbygging Møre AS og prosjektet Jøritunet borettslag, før vi videre presenterer valg av metode og innsamlingsprosessen av denne. Primærdataen i oppgaven kommer hovedsakelig fra et dybdeintervju utført i samarbeid med prosjektleder i Jøritunet borettslag. Dette har vi brukt i analysedelen sammen med sekundærdataene i form av ulike teorier for å vise hvordan de arbeider med kontraktstrategien i prosjektet. Analysedelen består av en hovedmodell med ni punkter som alle er inndelt etter teori, observasjon, drøfting og delkonklusjon. Disse punktene er som følger: hvordan starter kontraktsprosessen, kriterier for valg av underleverandør, forhandlingsopplegg, kontraktstyper/relasjonsform, kompensasjonsformat, incentivmekanismer, fordeling av risiko, oppfølging av kontrakt og entrepriseform. Vi drøfter teorien og observasjonen opp mot hverandre, for å utforme delkonklusjoner til de forskjellige punktene. Disse delkonklusjonene danner til slutt en hovedkonklusjon som tar for seg valgene i forhold til kontraktstrategien Utbygging Møre AS gjennomførte i Jøritunet borettslag.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleUtbygging Møre AS : Jøritunet borettslagno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record