Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVenås, Charlotte
dc.contributor.authorJohnsen, Anette
dc.contributor.authorHatten, Marte
dc.date.accessioned2013-12-18T12:31:16Z
dc.date.available2013-12-18T12:31:16Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94549
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi tatt for oss prosjektet Speilet, der Peab AB er hovedentreprenør. Bedriften er ledende i Norden, og har landsdekkende virksomhet i Norge. Speilet er et byggeprosjekt med en kontraktsverdi på 100,5 millioner NOK, beliggende i Trondheim. Vi har i oppgaven valgt å ta for oss temaet moderne prosjektledelse, med fokus på prosjektleders rolle. Ut fra dette kom vi frem til modellen “den nye prosjektlederen”. Modellen ledet oss til følgende problemstilling: “Hvordan ledes prosjektet Speilet sett ut fra den nye prosjektlederen?”. På grunn av at prosjektet per dags dato ikke er ferdigstilt, har vi valgt å ta for oss planlegging og gjennomføring. Vi har først tatt for oss tradisjonell prosjektledelse, der vi ser nærmere på tid, kostnad og scope i prosjektet. I disse delkapitlene har vi presentert planleggingsog oppfølgingsmetoder med en konklusjon som sier at prosjektleder bruker flere av metodene som anbefales i teorien. Videre har vi tatt for oss de ytre faktorene eksterne aktører/kommersielle utfordringer, internpolitikk og personlig motiv. Under eksterne aktører/kommersielle utfordringer har vi presentert hvordan prosjektleder har valgt å løse prosjektet og hvordan de skal håndtere kommersielle utfordringer. Vi konkluderer med at prosjektleder har godt forståelse for eksterne aktørers innflytelse, men at han burde hatt mer fokus på kommersielle utfordringer. Under internpolitikk har vi tatt for oss HMS og kompetanseutvikling. Vi ser på hva prosjektleder har gjort for å oppfylle krav om HMS i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften, samt metoder for kompetanseutvikling. Vi konkluderer med at prosjektleder har utarbeidet gode HMS-rutiner og et godt læringsmiljø. Under personlig motiv fremhever vi en teamutviklingsmodell, og vi ser på hvordan prosjektleder har utviklet gode prosjektteam. Vi konkluderer med at prosjektleder har utviklet team som samarbeider godt, men at teamene gikk videre til gjennomføringsfasen for tidlig. Hovedkonklusjonen er at prosjektleder har klassiske lederegenskaper, som gjør at han lettere håndterer moderne prosjektledelse.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleModerne prosjektledelseno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel