Show simple item record

dc.contributor.authorReinsnes, Marte Øien
dc.contributor.authorStenberg, Mats
dc.date.accessioned2013-12-18T08:44:33Z
dc.date.available2013-12-18T08:44:33Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94547
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi skrevet om ombyggingsprosjektet Meny Solsiden. Butikken holdt stengt fra 5 januar 2012 til 7 februar 2013. Prosjektet ble budsjettert til 22 millioner kroner. Grunnen til ombyggingen var at butikken fremsto som en gammel Ultra-butikk og mangler derfor elementene og særpreget som det skal være i en Meny-butikk. Samtidig hadde butikken et preg av 13 års driftslitasje. Meny er en del av Norgesgruppen som er landets største handelshus med sirka 39% markedsandel. Vi valgte temaet ledelse av prosjekt fordi det var dette vi ønsket og fordype oss i og vi kom frem til at vi ønsket å bruke prosjektlederens kompass fra Boka Prosjektledelse, skrevet av Briner, Hasting og Geddes som hovedmodell. Vi kom frem til følgende problemstilling; «Med utgangspunkt i prosjektlederens kompass, hvordan har prosjektet blitt ledet under gjennomføringen» Ut i fra prosjektlederens kompass kom vi frem til hvordan prosjektleder har håndtert alle de seks retningene. I tillegg ønsket vi et fokus på psykologien rundt. Derfor valgte vi å benytte oss av boka til Sharon De Mascia , Project Psychology, using psychological Models and Techniques to create a Successful Project (2012). Evalueringene gjennomførte vi ved hjelp av data fra kvalitative dybdeintervjuer av prosjektleder og tre prosjektmedarbeidere. I konklusjonen og gjennomgående i analysene skriver vi hva vi har vurdert som bra eller dårlig. Vi kom frem til slutt at prosjektet har blitt ledet med en tilfredsstillende suksess og vi beskriver nærmere under hvert hovedkapittel hvorfor vi vurderer dette slik. Vi drøfter også hva som kunne blitt gjort anderledes og hvorfor noen ting er viktig å ta stilling til for å kunne sikre suksess i prosjektarbeid.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleLedelse av prosjekt : ombygging av Meny Solsidenno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record