Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelgemo, Britt Solemsløkk
dc.contributor.authorBerg, Tone Kristine L.
dc.date.accessioned2013-12-18T08:33:49Z
dc.date.available2013-12-18T08:33:49Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94545
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractTema i vårt bachelorprosjekt har vært å se på kunnskap, læring og kompetanseoverføring – og den avgrensede problemstillingen vår har vært å forsøke å besvare «Hvordan overføres kompetanse hos Faveo?». Vi har brukt en modell av Schindler og Eppler (2003) med basis i 9 fallgruver i læring og kompetanse-overføring. Faveo Prosjektledelse er Nordens største selskap innen profesjonell, uavhengig prosjektledelse – og lever av å være gode på verdiskaping. Vi har sett på de ulike fokusområdene i lys av teori vi finner det naturlig å bruke. Faveo har stort fokus på det å skape verdi i prosjekter – selvsagt for kundene, som de lever av – men også for egen organisasjon. Vi har identifisert gode formaliserte og uformelle arenaer for overføring av kompetanse i Faveo, men også en del barrierer. Gode arenaer for læring og overføring som er i aktiv bruk og som ser ut til å fungere, er Faveo Academy – hvor maler, metodeverk og intern kursing finnes – og uformelle lunsjmøter og delvis avdelingsmøter, hvor det finner sted prosessbasert overføring av kompetanse. Likevel vil vi hevde at et selskap som har som visjon å bedrive prosjektledelse i verdensklasse, og en langsiktig ambisjon om at «Faveo Academy skal være det ledende kompetansesenteret i Norden innenfor prosjektledelse...» - har et uutnyttet potensiale for ytterligere høsting av den tause kunnskapen i organisasjonen. En vei å gå kan være å fortsette å opparbeide en kultur hvor kompetanseoverføring får enda større fokus og større lederaksept, i form av å sette av ressurser som tid til kompetanseoverføring. De kan også bruke incentiver som stimulerer til deling og legge til rette for hyppigere og bedre arenaer for å overføre den tause kunnskapen. Da tror vi Faveo greier å utvikle organisasjonen til den effektive kompetansebedriften og merkenavnet de ønsker det skal være. Vi var strålende fornøyde med kompetanseoverføringen fra Faveo til oss, og er meget takknemlige for at Faveo lot oss benytte ressurser i selskapet i forbindelse med oppgaven. En stor takk til Ole Jonny Klakegg spesielt, som har vært svært imøtekommende. Takk til våre ni respondenter som ga oss gode og reflekterte svar - og selvsagt til vår veileder Tore Aalberg.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleKunnskap, læring og kompetanseoverføringno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel