Show simple item record

dc.contributor.authorHoltet, Alexander Osen
dc.contributor.authorKavli, Tom Erik
dc.contributor.authorAabakken, Andreas
dc.date.accessioned2013-10-08T13:19:57Z
dc.date.available2013-10-08T13:19:57Z
dc.date.issued2013-10-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94543
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractVår oppgave fokuserer på insentivsystemene til Strandveien Auto i Trondheim. Vi har tidligere skrevet en strategiplan for verkstedet deres. Deler av strategiplanen blir benyttet i denne oppgaven, men strategien her har mer vekt på insentiver. Oppgaven begynner med en presentasjon av hvilke teorier vi ønsker å benytte i forbindelse med insentiver, motivasjon og utvikling av balansert målstyring. Deretter følger en presentasjon av hvordan vi har samlet inn data, samt behandlingen av de respektive dataene. Etter metodedelen kommer strategiplanen som er tilrettelagt verkstedet. Før analysen gir vi en oversikt over ulike hypoteser vi har formulert i forbindelse med selve analysen. Analysen er ikke bare gjort på bakgrunn av problemstillingen vi har valgt, men fungerer også som et svar på hypotesene. Avslutningsvis har vi utarbeidet et forslag for prestasjonsstyring gjennom balansert målstyring, og foretatt en hypotetisk simulering på resultateffekten. Vi har gjennom balansert målstyring kommet med et forslag på hvordan Strandveien kan implementere strategien og forslagene vi kommer med i den daglige driften. Gjennom en spørreundersøkelse fant vi ut at de ansatte hos Strandveien ikke finner dagens bonussystem rettferdig og hvilke faktorer som motiverer til innsats. Dybdeintervjuene har hjulpet med å styrke hypoteser og analysere de funnene som har fremkommet. Vi har analysert dagens systemer og identifisert forbedringspotensialer. Forslagene til endring av insentiver hos Strandveien er: - Akkumulert krav for minsteproduksjon for mekanikerne etter aktivitet - Bonus ved at omarbeid er unødvendig - Stryke rollefordelingen på verkstedet som insentiv - Reduserte tilgangen på frynsegoder - Veiledning av mekanikere - Lederopplæring for ledere - Offentliggjøre målingen av kundetilfredshet for verkstedetno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.titleInsentiver i Strandveien Auto ASno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record