Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHenningsen, Øyvind
dc.contributor.authorWesternes, Håkon
dc.contributor.authorAunaas, Marius
dc.date.accessioned2012-10-18T09:25:07Z
dc.date.available2012-10-18T09:25:07Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94531
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractVi har gjennomført en kostnads- og lønnsomhetsanalyse av ett utbyggingsprosjekt på 30 nybygg til entreprenørfirmaet Fosenhus AS. Utbyggingen skal foregå over de neste 5 årene ved Urstufeltet i Bjugn på Fosenhalvøya. I løpet av denne perioden forventes det at det vil bli vedtatt nye forskrifter som krever bruk av alternativ oppvarming i alle nye bygg. Oppgaven vår ble å finne ut hva som er den mest lønnsomme alternative oppvarmingsmetoden av fjern eller bergvarme å bygge ut i feltet med. Vi innleder oppgaven med et sammendrag av bakgrunnen for innføringen av den nye forskriften, og en presentasjon av bedriften. Videre går vi inn på problemstillingen i detalj, og teknologien bak fjern og bergvarme. Kapittel 2 er en strategisk analyse av Fosenhus AS og en presentasjon av de interne og eksterne forholdene den opererer under. Vi har analysert bedriftens verdikjede, og dens styrker og svakheter. Kapittel 3 er en gjennomgang av metodebruk ved oppgaveskriving. I kapittel 4 presenterer vi relevant teori brukt til å løse problemstillingen. Kapittel 5 er kostnadsberegningen av berg og fjernvarme. Vi innhentet prisoverslag på å levere fjern og bergvarme til Urstufeltet fra mulige leverandører. Da vi sammenlignet alternativene konkluderte vi at fjernvarme er det beste oppvarmingsalternativet. I kapittel 6 presenteres resultatet fra vår kostnadskalkyle på standardhuset vi har lagt til grunn i beregningen av kontantstrømmen. Vi beregnet vår egen kostnadskalkyle på et gjennomsnittlig standardhus med fjernvarme, som vi mener er representativt pris og funksjonsmessig for feltet. Vi kom fram til en kostnad på kr 2 242 426 eks mva. I kapittel 7 går vi gjennom og diskuterer hvordan vi fastsatte avkastningskravet. Vi har benyttet totalkapitalmetoden og diskuterte oss fram til et avkastningskrav på 3 % reelt. I kapittel 8 går vi igjennom metoden vi har brukt for å komme fram til salgsinntekten per hus på kr 3 504 773 inkl mva og kr 2 870 534 eks mva. Videre ser vi på investeringer i prosjektet, posteringen av kostnadene i kontantstrømmen, avskrivninger i prosjektet, skatt, og endring i arbeidskapital. Vi kom fram til en positiv netto nåverdi på kr 4 983 673 og en internrente på 34 %. Prosjektet er lønnsomt. Sensitivitetstester og en scenarioanalyse i kapittel 9 viser at prosjektet er følsomt ovenfor endringer i materialkostnaden og fordelingen av salget i perioden, men i liten grad ovenfor endringer i risikofri rente. I kapittel 10 diskuterer vi oppgaven vår og dens validitet og reliabilitet kritisk. Avslutningsvis i konklusjonen i kapittel 11 diskuterer vi funnene vi gjorde, og våre erfaringer med å skrive denne oppgaven.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.titleKostnads- og lønnsomhetsanalyse for Fosenhusno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel