Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHakkebo, Ruben Lie
dc.contributor.authorEikeland, Richard
dc.contributor.authorEkle, Stian
dc.date.accessioned2012-10-18T08:55:14Z
dc.date.available2012-10-18T08:55:14Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94529
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractVi vil i denne oppgaven gjøre en verdivurdering av regnskapskontoret Netledger Frilansregnskap AS (Frilans), hvor målet er å komme frem til et verdiestimat for selskapet per 31.12.2011. Vår problemstilling er som følger: "Hva er verdien av Netledger Frilansregnskap AS per 31.12.2011?" Vi starter oppgaven med å gjennomgå teori om verdivurdering, for så å si noe om historien til Frilans på bakgrunn av tidligere samtaler og besøk i bedriften. Vi ser også nærmere på regnskapsbransjen generelt, og forsøker å kartlegge trender i bransjen fremover på bakgrunn av intervju med Norges autoriserte regnskapsføreres forening (NARF), og ved å studere "Rapporten etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 av Finanstilsynet" (2011). Videre gjør vi en strategisk analyse av Frilans på bakgrunn av dette, samt av statistikk og informasjon fra Statistisk Sentralbyrå og Proff Forvalt. Vi gjør så en regnskapsanalyse og prognostiserer en fremtidig kontantstrøm for de neste 10 årene ved å benytte totalkapitalmetoden, egenkapitalmetoden og EVAmetoden, beregner relevant avkastningskrav og kommer frem til verdiestimater på henholdsvis 15,9 millioner, 16,5 millioner og 20 millioner kroner. Vi utfører til slutt en følsomhetsanalyse og en scenarioanalyse, før vi kommer frem til et endelig verdiestimat av Frilans. Vi har kommet frem til at regnskapsbransjen er i behov for fornying og utvikling, og at det skjer en stor utvikling i teknologien regnskapsbransjen benytter seg av. Vi ser at Frilans er godt posisjonert for utviklingen i bransjen når det gjelder spesialisering og fokusering på nisjer og rådgivning. Vi ser at Frilans muligens har en utfordring i og med at deres segment gjerne har behov for manuell håndtering av regnskap, og dermed også krever mer ressurser enn ved å benytte automatisert teknologi. I og med at Frilans ikke er et børsnotert selskap, og ikke har sammenlignbare selskaper på børsen, har vi valgt å benytte integrert risikoanalysemodell for å fastsette et avkastningskrav. Dette kontrollerer vi med kapitalverdimodellen samt en beregning av egenkapitalbetaen ved bruk av den gjennomsnittlige forretningsbetaen, basert på en representativ egenkapitalandel for selskaper på Oslo børs. Vi kom da frem til et avkastningskrav til egenkapitalen på 10,9%, og en WACC på 10,9% da Frilans er uten rentebærende gjeld. Sensitivitetsanalysene viser at verdiestimatene er spesielt sensitive for endringer i avkastningskravet og den evige vekstfaktoren i terminalverdiberegningen, samt at terminalverdien av selskapet utgjør hele 67% - 70% av verdiestimatene. Vi diskuterer den store usikkerheten rundt denne vekstfaktoren, da dette er vanskelig å fastsette i virksomheter med så stor vekst som Frilans opplever, og konkluderer med at dette muligens er den største usikkerheten og det svakeste leddet i denne verdivurderingen. Vi bestemmer den endelige verdien av Frilans ved å gjøre en scenarioanalyse. Dette baserer vi på bakgrunn av deres kundevekst, med utgangspunkt i det vi tror veksten vil være, hva Frilans budsjetterer med og hva et verste scenario ville vært. Med bakgrunn i disse analyser, antakelser, forutsetninger og benyttede modeller, har vi kommet frem til et verdiestimat av Netledger Frilansregnskap AS per 31.12.2011 på ca. 18,3 millioner kroner.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.subject
dc.titleVerdivurdering av Netledger Frilansregnskap ASno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel