Show simple item record

dc.contributor.authorPaulsen, Ida Louise
dc.contributor.authorAurtande, Sarah Charlotte
dc.date.accessioned2012-10-18T13:39:20Z
dc.date.available2012-10-18T13:39:20Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94507
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractDenne rapporten handler om hvordan kunnskap overføres mellom prosjekter i en bedrift. Vi valgte derfor å utføre en kvalitativ undersøkelse i en avdeling i bedriften M-I Swaco, hvor problemstillingen lyder som følger; “Hvordan overføres kunnskap mellom prosjekter i en avdeling i bedriften M-I Swaco i dag?”. Med tanke på denne problemstillingen og valg av tema, har vi anvendt tre perspektiver ut i fra Anandasivakumar Ekambaram sin doktoravhandling for kunnskapsoverføring, som vil legge grunnlaget for hele undersøkelsen. Disse er informasjonsperspektivet, atferdsmessige perspektiv og systemperspektivet. Perspektivene handler om i hvilken grad man tilgang til eksisterende informasjon om kunnskapskilder, hvilke holdninger og atferd de ansatte har til kunnskapsoverføring og den helhetlige forståelsen av prosjekter. Ved å bruke disse perspektivene, og drøfte våre funn opp mot aktuell teori kom vi frem til at det finnes en god kultur for uformell kommunikasjon innad avdelingen og at det legges stor vekt på nettverksbygging. Når det kommer til anskaffelse og deling av kunnskap er prosjektmedlemmenes holdninger svært gode, og det er tydelig at det er viktig for avdelingen at det kontinuerlig utvikles en felles forståelse blant de ansatte når det gjelder å se på prosjekter som en helhet. Deres største kilde til kunnskap er deres systematiske og strukturerte arbeidsmetodikk, og deres strenge regler og krav til ulike rutiner og prosedyrer. Generelt fant vi ut at kunnskapsoverføring er helt vesentlig i prosjekter for å kunne forhindre at uønskede hendelser gjentar seg, og ikke minst for å søke etter bedre løsninger enn de som allerede eksisterer. Kunnskapsoverføring er til syvende og sist en hovedforutsetning for at prosjekter skal kunne lykkes og oppnå suksess. Til slutt vil vi påpeke at det er også en kritisk suksessfaktor for enhver bedrift, slik at de skal kunne lære og samtidig styrke sin konkurranseevne.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleKunnskapsoverføring mellom prosjekter : veien til suksessno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record