Show simple item record

dc.contributor.authorNordlund, Willfred
dc.contributor.authorWillumsen, Andrè Enger
dc.contributor.authorØdegård, Jon Helge
dc.date.accessioned2012-10-18T13:07:36Z
dc.date.available2012-10-18T13:07:36Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94505
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractMålet for denne oppgaven er å finne hvordan utvikling av leverandørrelasjoner og relasjonsmarkedsføring ser ut i Kina innenfor høyteknologi eller omfattende produkter. Målet er forsøkt nådd gjennom en problemstilling som fokuserer på utfordringene som noen norske selskaper støter på i sin jakt på leverandører i Kina. Funnene vil forhåpentlig gi norske bedrifter et bedre grunnlag før en starter jakten på leverandører i Kina. Det er fokusert på utvikling av leverandørrelasjoner på generelt grunnlag og hvordan faktorer i relasjonsmarkedsføringen som blir oppfattet som vesentlig å være klar over når kulturene er så forskjellig som mellom Norge og Kina. Det er benyttet dybdeintervju (kvalitativ) i helhet som datainnsamlingsmetode grunnet ønsket om å forstå og forklare både hvordan og hvorfor, heller enn å måle (kvantitativ). Det har ikke vært rom for å benytte seg av dybdeintervju for å stadfeste spørsmål med relevans som ville kunne blitt brukt i en kvantitativ undersøkelse. Dette mye grunnet lite teorien om hvordan norske bedrifter på jakt etter leverandører i Kina går frem og hvilke utfordringer de spesifikt møter utenom opplagte problemer som kulturforskjeller. Funnene gir mange nye eller helhetlige syn på hvordan en bør gå frem for å skaffe seg leverandører. Funnene viser enorme utfordringer for selskaper som ønsker å ha langvarige relasjoner for å bedre være rustet til endringer. Intern forankring synes å være en vesentlig faktor for å lykkes. Intern kunnskap om hvordan kulturen påvirker relasjonsbyggingen er nødt til å være tilstede, men ikke minst må en ha et større mål enn kun lavere pris som målsetning når en henter leverandør i kina til enten høyteknologiprodukter eller helhetlige moduler. Ønsket om billigst mulig innkjøp gjør at en muligens vil kunne gå glipp av fordeler en vil kunne skaffe seg gjennom riktig bruk av fremgangsmåte og leverandørstrategi. Når en leter etter leverandør i Kina vil muligheten til krysskjøp kunne være med på å sikre en bedre prosess og en større kunnskap om Kina siden en vil være nødt til å gjøre grundigere analyser av potensielle leverandører og en vil også legge mer arbeid inn i forberedelsene. Det finnes kritiske noen kritiske punkter ved oppgaven. Blant annet antall respondenter og vårt subjektive syn. Vi håper likevel at en etter å ha lest oppgaven skal sitte med en bedre forståelse av hvilke faktorer som en må hensyn ta ved ønsket om å benytte kinesiske leverandører til mer komplekse produkter.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmarkedsføring
dc.titleRelasjonsmarkedsføring med dagens Kinano_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record