Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Helle Brevik
dc.contributor.authorHavnvik, Anne Lise Lærnes
dc.contributor.authorMadsø, Mari
dc.date.accessioned2012-10-18T13:43:52Z
dc.date.available2012-10-18T13:43:52Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94503
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractOppgaven handler om usikkerhet i oppstartsfasen av et valgt prosjekt. Vi valgte å ta for oss usikkerhetshåndteringen med utgangspunkt i modellen for usikkerhetsanalyseprosessen fra boken til Husby et al. (2005). Problemstillingen for oppgaven er: «Hvordan håndteres usikkerhet i prosjektets oppstartsfase i henhold til 6-trinnnsmodellen?». Gjennom observasjoner og analyse av prosjektet ønsket vi å finne ut om usikkerhetshåndteringen ble gjennomført i samsvar med teorien. Vi valgte å observere et prosjekt som enda ikke var påbegynt, og fikk på denne måten deltatt i prosjektet fra start til slutt. Slik fikk vi en klar oversikt over hvordan prosjektet ble bygd opp og hva planene var. Prosjektet skulle gå over en periode på omtrent tre måneder, med oppstart 2. januar 2012 og slutt 12. mars 2012, og kan derfor kvalifiseres som et mindre prosjekt. Usikkerhet i prosjekter forkommer ofte, spesielt i slike systemutviklingsprosjekter. Oppbyggingen av oppgavejobbingen gikk over 4 faser og var en kvalitativ studie av prosjektet. Deler av teorien i forkant av analysen ble hentet fra dybdeintervjuene som vi hadde med fagkyndige. Dette viste seg å være lønnsomt med tanke på forståelsen av usikkerhetshåndtering. De delte både erfaringer og sine meninger om temaet med oss. I hovedkonklusjonen gir vi en sammenfatning av de seks delkonklusjonene som er basert på analysen, samt en grafisk fremstilling av svaret på problemstillingen. Dette ble gjort fordi vi ønsket å få en bedre oversikt over hvordan usikkerheten i prosjektet ble håndtert sammenlignet med teorien om 6-trinnsmodellen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleNoe vi vet om usikkerhet : håndtering gjennom seks trinnno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record