Show simple item record

dc.contributor.authorBergli, Hanne Kristin
dc.contributor.authorNeerland, Michael
dc.contributor.authorLøseth, Lise Marie Strand
dc.date.accessioned2012-10-18T13:29:07Z
dc.date.available2012-10-18T13:29:07Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94499
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg temaet kritiske suksessfaktorer i prosjekter. Vi har sett nærmere på hvilke faktorer som bidrar til suksess for arrangementsprosjekter og har tatt for oss arrangementet NLD som arrangeres i regi av BIS. Ut i fra temaet har vi valgt problemstillingen: «Hvilke kritiske suksessfaktorer bidro til suksess for Næringslivsdagen» Målet med oppgaven er å gi fremtidige studenter en veiledning på hva som er avgjørende for at NLD skal bli en suksess. Utredningen vår kan bidra til at ledelsen av en slik komité får en bedre forståelse av hva som ligger bak de frivilliges innsats samt å sette fokus på viktigheten av flere faktorer som Oppgavens struktur er bygd opp slik at vi starter med en presentasjon av prosjektet og valg av tema og problemstilling. Deretter et metodekapittel som viser hvordan vi har innhentet primær- og sekundærdata. I et eget teorikapittel presenterer vi de seks kritiske suksessfaktorene vi har valgt å fordype oss i: support, team, management, plan, communication og training. Sammenhengen mellom de kritiske suksessfaktorene og teorien vi har anvendt, er sammenstilt i en oversiktstabell (se vedlegg 2). Til slutt har vi analysert funnene og trukket frem de viktigste i en hovedkonklusjon. Funnene våre viser at alle de seks kritiske suksessfaktorene har en påvirkningskraft for NLD sin suksess, men at noen viser seg å spille en større rolle enn andre. I rangeringen av de kritiske suksessfaktorene, er det team og management som scorer høyest og som er de faktorene som omhandler menneskene i prosjektet. Sammensetningen av teamet er en viktig del i startfasen av prosjektet for å få en komite som fungerer godt sammen. Ledelse av et prosjekt er nødvendig, og gjennom en analyse av de fjorten integrerende prosessene kom det frem at å sikre fremgang, skape motivasjon og et stimulerende miljø er forutsetninger for prosjektets suksess. De resterende faktorene fremstår i dette arrangementet mer som prosjektverktøy. Med det mener vi at de ene og alene ikke er avgjørende for prosjektets suksess men at de bidrar som hjelpemidler til prosjektets prosess.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleVeien mot suksessno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record