Show simple item record

dc.contributor.authorBarladian, Natalia
dc.contributor.authorTrondseth, Line
dc.contributor.authorSjern, Karianne
dc.date.accessioned2012-10-18T13:20:08Z
dc.date.available2012-10-18T13:20:08Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94497
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractI denne oppgaven presenterer vi hvordan Aqua Gens prosjekt «maskinsyn» ivaretok gevinstrealiseringen gjennom hele prosjektets livssyklus. Aqua Gen AS holder til på pirsenteret i Trondheim, de driver med forskning og utvikling av lakse – og ørretrogn til bruk ved ulike oppdrettsanlegg. For å svare best mulig på oppgaven har vi benyttet primær – og sekundærdata. Sekundærdata består av pensumlitteratur, artikler og annen litteratur som er relevant for oppgaven. Primærdata er hentet fra tre dybdeintervju, dybdeintervjuene var med prosjektleder og prosjekteier i Aqua Gen mens det siste intervjuet ble gjennomført med en prosjektmedarbeider fra Maskon AS. Bacheloroppgaven er skrevet av studenter ved BI Trondheim, og innholdet er delt inn i 7 kapitler. I kapittel 1 presenterer vi hvilket tema vi skal skrive om, hvilken bedrift vi har valgt i tillegg til problemstillingen vi har kommet frem til. Videre i kapittel 2 kritiserer vi valg av metode. Deretter er oppgaven delt inn i tre deler etter gevinstrealiseringsprosessen, der hver del har en egen teoridel, en del der funnene fra dybdeintervjuene blir presentert, for så å bli drøftet og analysert og til slutt presentert i en delkonklusjon. I kapittel 6 har vi kritisert bacheloroppgaven og i det siste kapitlet oppsummerer vi det vi har kommet frem til i en hovedkonklusjon. I hovedkonklusjonen kom vi frem til at gevinstrealiseringen var vellykket og at Aqua Gen fulgte gevinstrealiseringsprosessen, men at prosjektet «maskinsyn» enda ikke er avsluttet. Vi konkluderte videre med at prosjektet «maskinsyn» resulterte i et videre samarbeid mellom Aqua Gen AS og Maskon AS.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleProsjektavslutning med fokus på gevistrealiseringno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record