Show simple item record

dc.contributor.authorWalseth, Christine Sand
dc.contributor.authorNilsen, Martin Bade
dc.contributor.authorStrand, Lene Hansen
dc.date.accessioned2012-10-18T13:25:01Z
dc.date.available2012-10-18T13:25:01Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94479
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractBacheloroppgaven handler om usikkerhetsstyring i systemutviklings- og leveransebedriften Logit Gruppen. Oppgaven ble gjennomført våren 2012 som en kvalitativ undersøkelse i et utvalg av Logit Gruppens prosjekter. Vi har bygget opp oppgaven rundt Husby et al sin usikkerhetsanalysemodell bestående av seks trinn for usikkerhetshåndtering i prosjekter. Modellen har altså fungert som en rød tråd gjennom hele arbeidet. Som utgangspunkt for oppgaven utarbeidet vi en problemstilling som lyder slik: «Hvordan jobber Logit Gruppen med usikkerhet i prosjektene sine i henhold til Husby et al sin usikkerhetsanalysemodell?». For å finne svar på problemstillingen har vi gjennom en kvalitativ tilnærming intervjuet fire personer i Logit Gruppen. Vi har i tillegg tatt i bruk relevant teori, både norsk og engelsk litteratur innen usikkerhetsstyring. Under delkapitlet «presentasjon av funn og analyse» har vi tatt for oss funnene og sammenlignet disse med teorien på området. Vi har sett på hvilke av trinnene i hovedmodellen Logit Gruppen presterer best, og hvilke de med fordel bør fokusere mer på. Dette har vi illustrert med en modell i oppgavens konklusjon. Basert på tilgjengelig materiale er hovedinntrykket av studien at Logit Gruppen ikke har noen formell prosess rundt usikkerhetsstyring. Usikkerhetsstyring er til stede i noen grad, men bedriften kunne med fordel hatt et mer strukturert og formelt forhold til det. I den grad usikkerhet blir behandlet, ser det ut til at det kun er risiko som blir håndtert, ikke mulighetssiden ved usikkerhet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleUsikkerhetsstyring hos Logit Gruppenno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record