Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEvjen, Steffen
dc.date.accessioned2012-10-18T09:01:04Z
dc.date.available2012-10-18T09:01:04Z
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94471
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractDenne utredningen har som formål å finne verdien av det nylig oppdagede oljefeltet Johan Sverdrup for aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. Samtidig har jeg også sett på hvordan markedet vurderer de fremtidige verdiene av funnet. Oppgaven innledes med bakgrunnshistorikk rundt selskapet problemstillingen omhandler, og den historiske utviklingen rundt oljevirksomheten i Norge. Deretter forklares en del sentrale begreper som er nødvendig for å forstå beregningene og analysene senere i oppgaven. Spesielt petroleumsskattesystemet med 50 % særskatt i tillegg til selskapsskattesatsen på 28 % har stor betydning for den potensielle gevinsten oljeselskapene kan sitte igjen med etter en feltutvikling. I del 4 og 5 av oppgaven gjennomgås en strategisk analyse av petroleumssektoren, samt. en makroøkonomisk analyse av oljepris og valutakurs. I den strategiske analysen legges det stor vekt på OPEC-kartellets store kontroll over de globale oljereservene. Deres makt over tilbudssiden gjenspeiles også når prismekanismer og elastisiteter i oljeprisen blir gjennomgått. I fremtiden antas det en lav prosentvis økning i oljepris som følge av økt global etterspørsel og fallende oljereserver. Gjennom investerings- og nåverdianalysen i del 7 og 8 blir det konkludert med en nåverdi på 16,55 milliarder kroner for aksjonærene gjennom en FCFE-beregning. Dette tilsvarer en verdi på 129 kroner per aksje. På grunn av flere risikomomenter som fører til stor usikkerhet vedrørende nåverdiestimatet blir beregningene deretter underbygget gjennom en sensitivitetsanalyse og scenarioanalyse i del 9. Disse analysene viser at svingninger i oljeprisen utgjør de største fluktuasjonene i feltets nåverdi.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomi administrasjon økonomistyring investeringsanalyse
dc.titleInvesteringsanalyse av Johan Sverdrup-feltetno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel