Show simple item record

dc.contributor.authorFallentin, Therese
dc.date.accessioned2012-03-07T18:50:41Z
dc.date.available2012-03-07T18:50:41Z
dc.date.issued2012-03-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94467
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractProblemstillingen for denne oppgaven er å finne frem til verdien av aksjene til Norwegian Air Shuttle. Det er blitt brukt et beskrivende design, basert på kvalitative og kvantitative sekundærdata, for å komme frem til konklusjonene. Første del av oppgaven består av en historisk presentasjon av Norwegian med fokus på store vendepunkter. Deretter gjennomgås tre grundige analyser av forhold som er relevante for verdsettelsen. Det første kapittelet handler om ytre makroforhold som har betydning for lønnsomheten. På kostnadssiden vil de være utsatt for makroøkonomiske fluktuasjoner i rente, valuta og oljepris, til tross fra at det brukes sikrings instrumenter for å redusere denne risikoen. Inntektssiden vil være påvirket av konjunktursvingninger i form av reisetrendene og betalingsvilligheten. Videre analyseres bransjespesifikke forhold, som viser til at det har vært en positiv vekst i markedet som konsekvens av en kontinuerlig konkurranse om å tilby lavest billettpriser og være mest kostnadseffektiv. Norwegian sin evne til å skape verdi avhenger av deres evne til å være bedre enn konkurrentene, og defineres ved Porters generiske strategier. Kostnadsleder strategien handler om kontinuerlig fokus på kostnadseffektivisering og har skapt hard konkurranse på det internasjonale markedet. Den finansielle situasjonen viser til tilfredsstillende tall for Norwegian sett i forhold til konkurrentene, som følge av kostnadseffektivisering. Andre del av oppgaven går inn på selve verdsettelsen av selskapet. Selskapsverdien beregnes ut fra metoden fri kontantstrøm til totalkapitalen. Metoden går ut på å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer, hvilket betyr at man først må estimere et relevant avkastningskrav og budsjettere kontantstrømmer for selskapet. Å estimere kontantstrømmer langt frem i tid har stor usikker. Derfor benyttes en terminalverdi basert på evig annuitet av kontantstrømmene fra siste estimerte år. Norwegian har en høy andel operasjonelle leasingskostnader som krever separat behandling og implementering i kontantstrømmene. Selskapsverdien fratrukket markedsverdien til gjelden gir egenkapitalverdien til selskapet. Videre finner man verdien per aksje ved å dividere egenkapitalverdien med selskapets utestående aksjer. For Norwegian gir det en aksjeverdi på 215 NOK. Beregningene i oppgaven styrkes av en multiplikatoranalyse og antyder at aksjene er underpriset i forhold til dagens markedsverdi på 109 NOK.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.titleVerdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASAno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record