Show simple item record

dc.contributor.authorIstre, Truls
dc.contributor.authorChristiansen, Gustav
dc.contributor.authorWallentin, Christine
dc.date.accessioned2012-03-07T17:30:19Z
dc.date.available2012-03-07T17:30:19Z
dc.date.issued2012-03-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94459
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2012
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler ledelse av frivillige i arrangementer. Prosjektet det refereres til er Barnas VM-dag som arrangeres årlig i Holmenkollen. Prosjektleder i arrangementet er lønnet og jobber fulltid gjennom hele året, men står overfor utfordringer når det kommer til ledelse av frivillige prosjektdeltakere. Målet med oppgaven har vært å utarbeide en oversikt over hvilke teorier og verktøy en prosjektleder kan ta i bruk slik at hun hensiktsmessig kan lede frivillige medarbeidere. Fokuset har vært å øke vår kunnskap innenfor ledelse og motivasjon, med hovedfokus på frivillige. Ut ifra kvalitative metoder fikk vi betydningsfull innsikt i hvordan prosjektleder håndterer de frivillige medarbeiderne. Vi fant ut at det var en vanskelig oppgave å motivere de frivillige samtidig som å sørge for at tildelte aktiviteter ble utført på en kvalitetssikker måte. Vi fikk selv erfare samarbeidsviljen til frivillige ledere i prosjektet da de fleste nektet å svare på spørreundersøkelse vi sendte ut. Dette resulterte i at vi ikke ville bruke spørreundersøkelsen som grunnlag for anbefalinger. Vi fant det i stedet hensiktsmessig å kommentere den under våre funn da dette konstaterte vanskeligheter rundt samarbeidet. Vi valgte også å ta den med for å belyse viktige kvalifikasjoner de frivillige lederne, som svarte, besitter i forhold til prosjektleders kompass. Vi fant også paralleller mellom Maslow og Herzberg sine motivasjonsteorier og de frivilliges innsatsfaktorer. De fjorten integrerende prosesser ga grunnlag for funnene vi fant rundt dette med å ha klare mål, stimulerende miljø, og hensiktsmessig kvalitetskrav. Vi fant også at å klargjøre individuelle krav kan gi en motiverende effekt hos de frivillige. Våre funn samt konklusjoner kommer frem i kapittel seks etterfulgt av generelle anbefalinger i kapittel syv. Oppgavens struktur er bygd opp slik at vi starter med en presentasjon av tema, problemstilling og prosjekttype. Deretter kommer utredningen av prosjektet og bakgrunn for valg. Videre har vi tatt for oss metodebruk og kritikk etterfulgt av ledelse- og motivasjonsteorier. Deretter presenterer vi de fjorten integrerende prosesser som bygde rammene for våre funn og konklusjoner. Til slutt kommer generelle anbefalinger til prosjektledelse av frivillige som bygger på våre funn.no_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleLedelse av frivillige : fra oppstart til avslutningno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record