Show simple item record

dc.contributor.authorWalthinsen, Ragnhild B.
dc.contributor.authorGabrielsen, Tomas
dc.date.accessioned2010-10-15T11:56:07Z
dc.date.available2010-10-15T11:56:07Z
dc.date.issued2010-10-15T11:56:07Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94449
dc.descriptionBacheloroppgave i Eiendomsmegling fra Handelshøyskolen BI, 2010
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven tatt for oss tvangssalg av eiendom og sett på hva en kjøper bør være spesielt oppmerksom på ved denne typen kjøp. Ved å belyse sentrale områder innenfor temaet har vi forsøkt å lage en slags veiledning til potensielle kjøpere av denne type eiendom. Vår problemstilling er “Hva bør en som kjøper eiendom på tvangssalg være spesielt oppmerksom på ?”. Antall tvangssalg i Norge har økt betraktelig de siste årene og vi så på det som interessant å starte med å se litt på hva som lå bak denne økningen. Her tok vi for oss de årsakene som vi gjennom forelesninger har blitt fortalt er to viktige årsaker; nemlig det høye antallet lavinnskudds-boliger som ble solgt for noen år siden, samt finanskrisen som rammet Norge. Videre har vi sett på hvordan tvangssalg foregikk i Norge før i tiden og hvorfor det var behov for en ny lov på dette området. I henhold til den gamle loven var tvangssalg av boliger noe som foregikk på auksjon og med profesjonelle oppkjøpere førte dette ofte til at boligene ble solgt for en lav pris. Den gamle loven var også ikke særlig beskyttende i forhold til den saksøkte ettersom det ble annonsert at boligen var et tvangssalgsobjekt. Gjeldene lov for denne type salg er i dag Lov om Tvangsfullbyrdelse av 26. juni, nr. 86 1992 og denne loven har åpnet for en annen salgsmetode enn kun auksjon, nemlig tvangssalg gjennom medhjelper. Vi har i oppgaven sett på bestemmelsene i denne loven oppimot markedsføring, visning, opplysninger, feil og mangler, budgivning, oppgjør og overtakelse av eiendommen. Lov om Eiendomsmegling av 29. juni. nr. 66 2007 har også vært sentral i oppgaven, samt Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli, nr. 93 1992 for å sammenligne rettigheter ved feil og mangler ved tvangssalg kontra et ordinært salg av bruktbolig. Vi har konkludert med at det for en kjøper av denne type eiendom vil være meget viktig å sette seg grundig inn i hvordan denne salgsprosessen foregår og hvilke rettigheter man har og ikke har. Det er mye en som kjøper av en eiendom som selges på tvangssalg bør være oppmerksom på og man kan nok trygt si at egeninnsatsen her er viktigere enn ved kjøp av en bolig som selges på ordinært vis. En kjøper som er bevisst og som aktivt setter seg inn i hva det vil si å kjøpe en eiendom som selges tvangssalg vil minske sjansen betraktelig for å i ettertid angre på det kjøpet han eller hun gjorde. Vi har gjennom hele oppgaven forsøkt å komme med råd og veiledning oppimot lovgivningen som en kjøper av en slik eiendom forhåpentligvis kan dra god nytte av.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjecteiendomsmegling
dc.titleTvangssalgen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record