Show simple item record

dc.contributor.authorEngeness, Stephanie C.
dc.contributor.authorOrmestad, Marianne R.
dc.contributor.authorMathisen, Kristine
dc.date.accessioned2010-10-15T10:35:09Z
dc.date.available2010-10-15T10:35:09Z
dc.date.issued2010-10-15T10:35:09Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94439
dc.descriptionBacheloroppgave i Reiselivsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2010
dc.description.abstractI denne besvarelsen har vi tatt for oss Quality Hotel Augustins miljøprofil. Herunder hvor merkbar den er overfor deres gjester. Den første delen av oppgaven omhandler trender i markedet, med miljø som fokuspunkt. Dette danner bakteppet for problemstillingen vår som presenteres innledningsvis. Problemstilling: I hvor stor grad er kundene bevisste på hotellets miljøprofil, og velger gjestene hotellet bevisst på grunn av deres miljøprofil? Hva kan gjøres for å styrke miljøprofilen ytterligere? Grunnen til at vi har valgt denne problemstillingen er vår tro på at miljøprofilen har et bedre potensial enn den i nåværende stund har. Den kan være mer oppsiktsvekkende slik at gjestene har den i minne ved neste hotellvalg. Den andre delen av oppgaven omhandler teori, som danner fundamentet for besvarelsen. Her tar vi for oss organisasjoners kjøpsatferd med tanke på hvordan hotellets kurs- og konferansegjesters atferd er ved kjøp av overnatting. Herunder ligger forbrukerpsykologi-, motivasjons- og behovsfaktorer som leder til kjøp. TRA-modellen brukes som hjelpemiddel for å sette dette nærmere i perspektiv. I neste del av oppgaven går vi nærmere inn på metodebruk og prosessen rundt innhentingen av data. Her ser vi på elementer i forhold til konstruering av vårt kvantitative spørreskjema. Vår problemstilling tilsier at det må være mulig for oss å ha tilgang til Quality Hotel Augustins kurs- og konferansegjester, for å kunne samle inn relevant data. I den fjerde delen av oppgaven presenteres datamateriale med analysene vi har utført. Her kommer det frem at kurs- og konferansegjester ikke er så miljøbevisste som først antatt. I siste del av oppgaven presenterer vi konklusjonene vi har kommet frem til ved studering av analysene. Vi tillater oss også å anbefale ulike tiltak som kan være behjelpelig for hotellets miljøprofil. Flere undersøkelser, artikler og media generelt gir en indikasjon på at flere forbrukere blir mer miljøbevisste. Det har blitt mer vanlig å kjøpe økologiske og miljøvennlige produkter og tjenester, ved for eksempel matvalg, bilvalg ved reising og overnatting. Dagens samfunn har tilsynelatende hengt seg på miljøtrenden og mange mener dette også vil prege vår fremtid. Vår oppgave påviser at dette kanskje ikke er så gjeldende som man i utgangspunktet skulle tro, med tanke på overnattingssektoren. Det viser seg at svært få tenker miljø ved hotellvalg. Men det betyr ikke at det ikke kan skje en endring i årenes løp. Ved å synliggjøre miljøprofilen ytterligere, vil flere forbrukere legge merke til den. På denne måten kan de lære å bli mer miljøbevisste, gjennom å bli introdusert til nye miljøvennlige produkter og tjenester og ved å vise hvilke utfall miljøvennlige valg har for miljøet. Konklusjoner og anbefalinger vi har kommet frem til i besvarelsen:  Vi kan anta at folk flest ikke er nevneverdig miljøbevisste ved valg av hotell.  Undersøkelsen viste at det er få som selv står for valg av hotell, da dette ofte er bedriftens ansvar.  Respondentene våre var lite orientert om Quality Hotel Augustins miljøprofil.  Videre svarte kurs- og konferanse gjestene våre at de ikke mener miljøbevisste valg tas fordi andre forventer det.  Vår siste konklusjon forklarer at bedriftene sjeldent har avtale med hotellet og har flere andre alternativer ved overnatting i dette segmentet. Våre anbefalinger er å markedsføre miljøprofilen på sin egen hjemmeside – ikke bare på Choice sin nettside. Også å forklare hva tiltakene deres fører til – hvorfor det er bra for miljøet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectreiselivsledelse
dc.titleQuality Hotel Augustins Miljøprofilen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record