Show simple item record

dc.contributor.authorAalberg, Marte
dc.contributor.authorØrstad, Marit Johanne
dc.date.accessioned2010-10-14T12:37:18Z
dc.date.available2010-10-14T12:37:18Z
dc.date.issued2010-10-14T12:37:18Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94428
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2010
dc.description.abstractDenne besvarelsen omhandler brukernes medvirkning i prosjekter. For å belyse dette temaet har vi valgt å bruke prosjektet, Nye Brannstasjoner i Trondheim som utgangspunkt. Prosjektet eies av Trondheim kommune, men som følge av temavalget, ligger fokuset rundt de ansatte ved Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS, som sluttbruker. Per i dag er prosjektet i planleggingsfasen, men de nye brannstasjonene skal være ferdigstilt i sin helhet i løpet av september 2014. For å sikre kvalitet er det etablert brukergrupper som skal fungere som en type referansegruppe. Målet med oppgaven er å kartlegge i hvilken grad brukerne medvirker i prosjektet og hvorvidt de blir ivaretatt. Problemstillingen for oppgaven lyder derfor som følgende: ”Hvorvidt er brukerne involvert og ivaretatt i prosjekt, Nye Brannstasjoner?” For å besvare problemstillingen har vi valgt å belyse det i sammenheng med tre tema henholdsvis: - Interessenter - Makt - Konflikt Sekundærdata som er lagt til grunn for oppgaven har vi hentet fra pensumlitteratur fra faget DST 2533 Prosjektledelse. Annen relevant teori er funnet gjennom bibliotekets databaser ved Handelshøyskolen BI. Ved innhenting av primærdata har vi foretatt dybdeintervju med fire forskjellige deltagere i prosjektet. For å få belyst tema fra flere vinkler, intervjuet vi objekter fra ulike nivå i prosjektorganisasjonen. Gjennom våre intervju opplevde vi at brukeren betraktes som en viktig interessent av samtlige respondenter. Dette gjenspeiles i prosjektet ved at sluttbruker har vært en aktiv og engasjert deltager. Uten brukernes deltagelse ville ikke prosjektet vært gjennomførbart. Brukerne er altså involvert for å skape et godt resultat. Sluttbrukernes kompetanse er uunnværlig for byggherren. Denne posisjonen kan sluttbrukerne dra fordel av når de ønsker å slå gjennom med sine forslag. Videre er det viktig med god kommunikasjon i slike prosjekter. Kunsten er å tilpasse språket til den enkelte bruker for å unngå misforståelser og unødvendige konflikter. I prosjekt, Nye Brannstasjoner, har man opplevd uenigheter, men til nå ingen større konflikter. Man har håndtert disse situasjonene ved å diskutere seg frem til løsninger eller ved å inngå kompromisser. I slike situasjoner kan alternative løsninger gi gode resultater, ”make the pie bigger”. Nytten av sluttbrukers innspill undervurderes ofte. Brukernes bidrag bør taes på alvor da deres medvirkning ofte sikrer kvalitet over prosjektets resultat.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleNye Brannstasjoneren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record