Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMendez, Charite
dc.date.accessioned2010-10-14T12:19:59Z
dc.date.available2010-10-14T12:19:59Z
dc.date.issued2010-10-14T12:19:59Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94426
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2010
dc.description.abstractI denne prosjektoppgaven har jeg tatt utgangspunkt i et valgt tema, usikkerhetshåndtering i prosjekter. Gjennom å velge dette temaet har jeg forsøkt å belyse en problemstilling som inneholder elementene kontrakter og kontraktsadministrasjon, i forbindelse med usikkerhetshåndtering i de ulike fasene for gjennomføring av et prosjekt. Problemstillingen jeg har kommet frem til lyder slik: "Hvordan blir kontraktsadministrasjon og valg av kontraktstrategi brukt for å redusere usikkerhet i prosjekter i Trondheim Energi ved initiering, planlegging, gjennomføring, og avslutning av et prosjekt?” For å kunne besvare problemstillingen har jeg innhentet relevant teori fra bøker, som blant annet inneholder elementene prosjektledelse, usikkerhet og kontrakter. Denne teorien har jeg presentert i et eget teorikapittel. Videre har jeg samlet inn data for å kunne gjøre en analyse av tema. I den forbindelse jeg inngikk jeg et samarbeid med bedriften Trondheim Energi, for utarbeidelsen av denne prosjektoppgaven. Jeg har utført dybdeintervjuer med nøkkelpersoner i bedriften, for å skaffe mer relevant informasjon rundt temaet. I analysefasen har jeg gjort et sammendrag av informasjonen jeg har funnet via teori, og gjennom datainnsamling fra dybdeintervju. Videre har jeg prøvd å finne sammenhenger med bedriftens prosesser for gjennomføring av prosjekter, og den teorien som er lagt til grunn for oppgaven. På flere områder i analysen er bedriftens prosesser rundt gjennomføring av prosjekter, i overensstemmelse med relevant teori om prosjektledelse. I kapittelet som viser konklusjon og anbefaling har jeg gjort et sammendrag av de funn som er kommet frem i analysen av de ulike fasene. Videre gir jeg en anbefaling til bedriften, med bakgrunn i teori.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleStyring av usikkerhet i prosjektets livssyklusen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel